Torna

Portal de transparència

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LAS ILLES BALEARS

L'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears  s'estructura en Conselleries. La persona titular de cadascuna assumeix la responsabilitat de gestionar les matèries que li són atribuïdes.

 

  Aquí trobarà el quadre de l'organigrama amb la relació de les diferents conselleries i la seva estructura organitzativa. Si clica en el nom de cada conselleria accedirà a la seva página, amb tota la informació sobre els òrgans que en depenen , amb els i les responsables de cada ún. Clicant en cada òrgan podrà veure l'estructura d'unitats administratives jerarquicament depenents.

    Estructura organitzativa (directori):Aquí trobareu la relació de les diferents conselleries, amb la seva estructura organitzativa, amb l'adreça i dades de contacte, així com l'enllaç a la seva organització i a les seves webs institucionals.

     Funcions i competències

      Les funcions i competències de cada direcció general les trobareu, en la pàgina de cada una, clicant en "organització" i, després, en el  menú de l'esquerra, d'acord amb el Decret 24/2015, de 7 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (accés a la versió consolidada).

       

      Data d'actualització: 08/04/2017