Portal de transparència

 

 

Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Investigació i Turisme

 

 

 

Vicepresidenta  i consellera:  Sra. Bel Busquets

 

consellervicepresidencia@caib.es

Dades biogràfiques 

Adhesió al Codi étic

Declaració de patrimoni i declaració d'interessos  i activitats

Retribució: 58461,06 €

Agenda

 Telèfon 971176600/  Fax 971176915

C/ de Montenegro, 5 - 07012 Palma 

Organització | Webs Institucionals