3_sol-licituds.png

IMPORTANT

  • Només es poden presentar a les places d’UNA illa.
  • NO us podeu presentar simultàniament a torn lliure i a promoció interna.

punt_2.png Quan la podeu presentar?

El termini de presentació de sol·licituds és de l'1 al 20 de maig, ambdós inclosos.

punt_2.png Com la podeu presentar?

Podeu presentar-la de tres maneres:

a) Telemàtica:

Sol·licitud totalment telemàtica. No s’ha de presentar res. La sol·licitud queda registrada directament. No cal anar a cap registre.
Podeu iniciar una sol·licitud telemàtica des de la pàgina web <http://oposicions.caib.es>.

La podeu presentar si teniu:

  • DNI electrònic o un certificat digital vàlid, estau donat d’alta a Cl@ve, o si sou personal que treballa al servei del Govern de les Illes Balears o organismes autònoms que ja disposa d'usuari d'accés a xarxa.
  • Títol de català emès per EBAP o conselleria competent en política lingüística

b) Semitelemàtica:

Sol·licitud que s’ha de registrar presencialment. No serà vàlida fins que no s’hagi registrat.
Podeu iniciar una sol·licitud telemàtica des de la pàgina web <http://oposicions.caib.es>.

Documentació que heu d'adjuntar:

  • En tot cas,el resguard acreditatiu de l'abonament de la taxa.
  • A més, també heu d'adjuntar a la sol·licitud la següent documentació només en cas que manifesteu expressament la vostra negativa què l’EBAP la comprovi d’ofici:

- Fotocòpia del DNI o del document oficial acreditatiu de la identitat o resguard de la sol·licitud de
renovació.
- Certificat de coneixements de llengua catalana acreditatiu del nivell exigit a la convocatoria.

c) Presencial o manual:

Sol·licitud que s’ha d’emplenar i després registrar.
Podeu descarregar el model de sol·licitud des d'aquí: PDF  

Documentació que heu d'adjuntar:

  • En tot cas,el resguard acreditatiu de l'abonament de la taxa.
  • A més, també heu d'adjuntar a la sol·licitud la següent documentació només en cas que manifesteu expressament la vostra negativa què l’EBAP la comprovi d’ofici:

- Fotocòpia del DNI o del document oficial acreditatiu de la identitat o resguard de la sol·licitud de
renovació.
- Certificat de coneixements de llengua catalana acreditatiu del nivell exigit a la convocatoria.

Podeu presentar la sol·licitud i la resta de documentació requerida en el Registre de l’EBAP, en els diferents punts d’atenció al públic, o en alguna altra de les formes que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (incloses oficines de correus).

Podeu consultar la relació de les oficines de registre de la CAIB aquí Pàgina Web.

Per saber més sobre cada tipus de presentació, podeu llegir el document adjunt: PDF Instruccions per tramitar les sol·licituds

punt_2.png Quines són les taxes que s'han de pagar?

Si heu optat per fer el tràmit telemàtic o el d'avançament telemàtic, el sistema us donarà l'opció de fer el pagament en línia.

Si heu optat per la presentació manual, per fer el pagament de la taxa, heu d'anar a la pàgina web de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) i després podeu:

  • Des d'allà mateix, fer el pagament en línia, mitjançant banca electrònica o targeta bancària, o
  • Imprimir el document model 046 i fer el pagament a una de les entitats col·laboradores següents: Banca March, Caixabank “La Caixa” i BMN Banco Mare Nostrum.

Torn lliure Promoció interna
Cos superior 28,32 14,16
Cos superior, escala intervenció 28,32 -
Cos de gestió 28,32 14,16
Cos administratiu 14,14 7,07
Cos auxiliar 14,14 7,07
Cos subaltern 14,14 7,07

  * Les persones amb discapacitat estan exemptes de pagar la taxa.

punt_2.png Quins requisits heu de complir?

Podeu consultar aquesta informació aquí.

torna.png