4_exercicis.png

En aquesta pàgina trobareu tots els models dels exercicis de les convocatòries de les oposicions 2019 i els solucionaris corresponents.

Si voleu descarregar tots els exercicis en un únic arxiu, clicau sobre la icona Arxiu corresponent.

Si no disposau del programari per descomprimir aquest arxiu, podeu fer una cerca a la web:

7zip http://www.7-zip.org

3_punt.pngCFS ESTADÍSTICA

Exercici Models d'exercici
2

Ex2Model1.pdfMODEL 1

Ex2Model2.pdfMODEL 2

Ex2Model3.pdfMODEL 3

3

Ex3Practic1.pdfCAS PRÀCTIC 1

Ex3Practic2.pdfCAS PRÀCTIC 2

Ex3Practic3.pdfCAS PRÀCTIC 3

Ex3Practic4.pdfCAS PRÀCTIC 4

Ex3Practic5.pdfCAS PRÀCTIC 5

punt_3.pngCOS D'ADVOCACIA

Exercici

Models d'exercici

Solucionaris

3r

Cas pràctic PDF

4t

Cas pràctic PDF

 

punt_3.pngCOS SUPERIOR

Exercici

Models d'exercici

Solucionaris

1

Exercicis Arxiu

Solucionaris PDF

2

Exercicis Arxiu

3

Casos pràctics Arxiu

punt_3.pngCOS ADMINISTRATIU

Exercici

Models d'exercici Solucionaris
1

Model A PDF
Model B PDF
Model C PDF

Respostes model A PDF
Respostes model B PDF
Respostes model C PDF

2

Model 1 PDF 
Model 2 PDF 
Model 3 PDF 
Model 4 PDF 
Model 5 PDF 

desc_1_punt.pngAUXILIAR DE SUPORT RESERVA DEL 2%

Exercici Models d'exercici
1

Aux_suport_1r_APARTAT_Arxiu.pdf1r APARTAT. Arxiu.pdf

Aux_suport_2n_APARTAT_Calc.pdf2n APARTAT. Calc.pdf

Aux_suport_2n_APARTAT_Calc_(base).pdf2n APARTAT. Calc (base).pdf

Aux_suport_3r_APARTAT_Writer.pdf3r APARTAT. Writer.pdf

Aux_suport_3r_APARTAT_Writer_(base).pdfAPARTAT. Writer (base).pdf