Torna

Oposicions CAIB 2019

places.png

1_punt.png Quines places oferim?

Oferim les places corresponents a l'oferta d'ocupació pública de l'any 2018, que podeu consultar en aquest documentPDF.

1_punt.png Per cossos, les places oferides són:

1_punt.pngAls cossos de l'Administració general:

Cos advocacia: 5
Cos superior: 82
Cos superior, escala intervenció: 1
Cos de gestió: 5
Cos administratiu: 14
Cos auxiliar: 147
Cos subaltern: 52

1_punt.pngAls cossos de l’Administració especial:

 • Cossos facultatius superiors: 56

  - Escala d'arquitectura: 2
  - Escala d'enginyeria, especialitat enginyeria agrònoma: 2
  - Escala d'enginyeria, especialitat enginyeria industrial: 3
  - Escala d’enginyeria, especialitat enginyeria de camins, canals i ports: 1
  - Escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica: 1
  - Escala de recerca, desenvolupament i innovació, especialitat recerca i desenvolupament: 2
  - Escala de recerca, desenvolupament i innovació, especialitat estadística: 3
  - Escala científica, especialitat biologia: 6
  - Escala científica, especialitat ciències ambientals: 1
  - Escala científica, especialitat geologia: 2
  - Escala científica, especialitat química: 1
  - Escala humanística i de ciències socials, especialitat assessorament lingüístic: 6
  - Escala humanística i de ciències socials, especialitat psicologia: 2
  - Escala sanitària, especialitat veterinària: 9
  - Escala sanitària, especialitat medicina: 7
  - Escala sanitària, especialitat medicina del treball: 4
  - Escala sanitària, especialitat farmàcia: 3

La resta de places dels cossos facultatius que s'ofereixen en l'oferta d'ocupació pública es convocaran més endavant.

1_punt.pngAquí podreu consultar amb més detall el desglossament de places per torns i per illes:

10_generals.png 11_facultatius.png

torna.png