Torna

Oposicions CAIB 2019

1_places_facultatius.png

10_generals.png

punt_1.png Quines places oferim?

Oferim les places corresponents a l'oferta pública d'ocupació de l'any 2018, que podeu consultar en aquest documentPDF.

1_punt.png Per cossos, les places oferides són:

1_punt.pngAls cossos de l’Administració especial (facultatius):

 • Cossos facultatius superiors: 56

  - Escala d'arquitectura: 2
  - Escala d'enginyeria, especialitat enginyeria agrònoma: 2
  - Escala d'enginyeria, especialitat enginyeria industrial: 3
  - Escala d’enginyeria, especialitat enginyeria de camins, canals i ports: 1
  - Escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica: 1
  - Escala de recerca, desenvolupament i innovació, especialitat recerca i desenvolupament: 2
  - Escala de recerca, desenvolupament i innovació, especialitat estadística: 3
  - Escala científica, especialitat biologia: 6
  - Escala científica, especialitat ciències ambientals: 1
  - Escala científica, especialitat geologia: 2
  - Escala científica, especialitat química: 1
  - Escala humanística i de ciències socials, especialitat assessorament lingüístic: 6
  - Escala humanística i de ciències socials, especialitat psicologia: 2
  - Escala sanitària, especialitat veterinària: 9
  - Escala sanitària, especialitat medicina: 7
  - Escala sanitària, especialitat medicina del treball: 4
  - Escala sanitària, especialitat farmàcia: 3

La resta de places dels cossos facultatius que s'ofereixen en l'oferta pública d'ocupació es convocaran més endavant.

1_punt.png A continuació, indicam les places per illes i torns:

1_punt.png MALLORCA

Cos facultatiu superior Torn lliure Torn de promoció interna modalitat vertical
CFS, escala d'arquitectura 1 1
CFS, escala d'enginyeria, especialitat enginyeria agrònoma 1 1
CFS, escala d'enginyeria, especialitat enginyeria industrial 2 1
CFS, escala d’enginyeria, especialitat enginyeria de camins, canals i ports - 1
CFS, escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica 1 -
CFS, escala de recerca, desenvolupament i innovació, especialitat recerca i desenvolupament 2 -
CFS, escala de recerca, desenv. i innovació, especialitat estadística 3 -
CFS, escala científica, especialitat biologia 5 -
CFS, escala científica, especialitat ciències ambientals 1 -
CFS, escala científica, especialitat geologia 2 -
CFS, escala científica, especialitat química 1 -
CFS, escala humanística i de ciències socials, especialitat assessorament lingüístic 6 -
CFS, escala humanística i de ciències socials, especialitat psicologia 2 -
CFS, escala sanitària, especialitat veterinària 6 -
CFS, escala sanitària, especialitat medicina 3 -
CFS, escala sanitària, especialitat medicina del treball 2 -
CFS, escala sanitària, especialitat farmàcia 3 -

1_punt.png MENORCA

Cos facultatiu superior Torn lliure Torn de promoció interna modalitat vertical
CFS, escala sanitària, especialitat veterinària 1 -
CFS, escala sanitària, especialitat medicina 1 -
CFS, escala sanitària, especialitat medicina del treball 1 -

1_punt.png EIVISSA

Cos facultatiu superior Torn lliure Torn de promoció interna modalitat vertical
CFS, escala científica, especialitat biologia 1 -
CFS, escala sanitària, especialitat veterinària 2 -
CFS, escala sanitària, especialitat medicina 3 -
CFS, escala sanitària, especialitat medicina del treball 1 -

torna.png