Torna

Oposicions CAIB 2019

4_exercicis.png

4_punt.pngEl desenvolupament dels exercicis d’aquest procés selectiu s’ha d’ajustar a la normativa publicada en el Butlletí Oficial de l’Estat, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears o en el Diari Oficial de la Unió Europea, en la data de finalització del període de presentació de sol·licituds, encara que la normativa esmentada estigui en període de vacatio legis en la data de realització de les proves selectives.

4_punt.png Per consultar la informació referent als exercicis (quins, quan, on), clicau sobre els enllaços següents:

10_generals.png 11_facultatius.png

torna.png