1_places_generals.png

11_facultatius.png

Cossos dels serveis generals

punt_1.pngQuines places oferim?

Oferim les places corresponents a l'oferta pública d'ocupació de l'any 2018, que podeu consultar en aquest documentPDF.

1_punt.png Per cossos, les places oferides són:

1_punt.pngAls cossos de l'Administració general:

Cos advocacia: 5
Cos superior: 82
Cos superior, escala intervenció: 1
Cos de gestió: 5
Cos administratiu: 14
Cos auxiliar: 147
Cos subaltern: 52

1_punt.pngA continuació, indicam les places per illes i torns:

MALLORCA

Cos advocacia Cos superior Cos superior, escala intervenció Cos de gestió Cos administratiu Cos auxiliar Cos subaltern
Torn lliure 51 1 3 7 87 25
Torn lliure (reserva discapacitat) - 2 - - 1 11 4
Promoció interna vertical - 19 - 2 4 17 -
Promoció interna vertical (reserva discapacitat) - - - 1 - -
Promoció interna creuada 6 - - - 2 -
Promoció interna personal laboral fix - - - - - 3
Total 5 78 1 5 13 117 32

MENORCA

Cos advocacia Cos superior Cos superior escala intervenció Cos de gestió Cos administratiu Cos auxiliar Cos subaltern
Torn lliure - 1 - - - 9 5
Torn lliure (reserva discapacitat) - - - - - - 1
Promoció interna vertical - - - - - 2 -
Promoció interna vertical (reserva discapacitat) - - - - - - -
Promoció interna creuada - - - - - - -
Promoció interna personal laboral fix - - - - - - -
Total - 1 - - - 11 6

EIVISSA

Cos advocacia

Cos superior

Cos superior intervenció general Cos de gestió Cos administratiu Cos auxiliar Cos subaltern
Torn lliure - 3 - - 1 14 12
Torn lliure (reserva discapacitat) - - - - - - 1
Promoció interna vertical - - - - - 4 -
Promoció interna vertical (reserva discapacitat) - - - - - - -
Promoció interna creuada - - - - - - -
Promoció interna personal laboral fix - - - - - - 1
Total - 3 - - 1 18 14


FORMENTERA

Cos advocacia Cos superior Cos superior intervenció general Cos de gestió Cos administratiu Cos auxiliar Cos subaltern
Torn lliure - - - - - 1 -
Torn lliure (reserva discapacitat) - - - - - - -
Promoció interna vertical - - - - - - -
Promoció interna vertical (reserva discapacitat) - - - - - - -
Promoció interna creuada - - - - - - -
Promoció interna personal laboral fix - - - - - - -
Total - - - - - 1 -

torna.png