Torna

Oposicions CAIB 2019

5_discapacitat.png

5_punt.png Quantes places estan reservades per a les persones amb discapacitat?

Dins la reserva del 5% per a persones amb discapacitat (que acreditin una discapacitat que no tengui l'origen en una discapacitat intel·lectual) s'ofereixen un total de 21 places distribuides de la manera següent:

Torn lliure (reserva persones amb discapacitat) Torn promoció interna
Cos Mallorca Menorca Eivissa Mallorca
Superior 2 - - -
Gestió - - - -
Administratiu 1 - - 1
Auxiliar 11 - - -
Subaltern 4 1 1 -

Dins la reserva  del 2 % per a persones amb discapacitat intel.lectual s'oferten un total de 5 places als cossos generals, distribuides de la manera següent:

 

TORN LLIURE
COS MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA
SUBALTERN 4 1punt_4.png Quina documentació heu de presentar?

- Sol·licitud d’admissió a les proves selectives. Podeu descarregar el model de sol·licitud aquí PDF.

- OPCIO A:
En el cas d'haver donat el consentiment, és a dir, NO haver marcat la casella de NO don el consentiment a la sol·licitud perquè l'Administració ho comprovi, només heu d'aportar:

- Una còpia de la sol·licitud del certificat d'APTITUD/ADAPTACIÓ (amb el núm. registre d’entrada) del centre base. Podeu descarregar el model de la sol·licitud des d’aquí Pàgina Web.

OPCIO B
En cas de que marcau la casella NO don el consentiment a la sol·licitud perquè l'Administració ho comprovi, haureu d'aportar :

- Còpia del DNI.
- Còpia autèntica del certificat de coneixements de llengua catalana que s'indiqui a la convocatòria específica.
- Una còpia de la sol·licitud del certificat d'APTITUD/ ADAPTACIÓ (amb el núm. registre d’entrada) del centre base. Podeu descarregar el model de la sol·licitud des d’aquí Pàgina Web.

Quin termini teniu per presentar la instància?

• Teniu 20 dies naturals per poder registrar la sol.licitud d'admissió a les proves, a partir del dia següent de la publicació de les bases de la convocatòria.

NOTA ACLARIDORA SOBRE L'INFORME APTITUD/ADAPTACIÓ:

A. En cas que l'aspirant mostri el consentiment a l'Administració perquè comprovi les dades, l'Ebap recaptarà d'ofici l'Informe multiprofessional de la Direcció General Competent en matèria de persones amb discapacitat (centre base) que hagi sol·licitat l'aspirant.

B. Si l'apirant s'oposa de forma expressa en la sol·licitud de participació, que l'EBAP recapti d'ofici l'informe Aptitud/ adaptació, l’haurà d’aportar a l’EBAP amb 15 dies d’antel·lació al començament de les proves selectives.

punt_4.png Què heu de recordar?

  • Al·legar la titulació acadèmica requerida.
  • Emplenar la casella d’adaptacions que apareix a la sol·licitud, si escau.
  • Que estau exemptes de pagar les taxes dels drets d’examen.(per acreditar la discapacitat, heu d'aportar, la sol·licitud del certificat d'aptitud/ adaptació abans esmentada).
  • Les persones amb dret a l’adequació del nivell de català per motiu de la seva discapacitat (sordesa prelocutiva) han d’aportar la documentació pertinent:

1. Sol·licitud de l'adequació del nivell de català.
2. Informe mèdic oficial .
3. Informe logopèdic

punt_4.png Per qualsevol aclariment no dubteu a contactar amb nosaltres:

torna.png