Torna

ESTADÍSTIQUES

EXECUCIÓ PRESSUPOST 2017

Presup cuadrado.PNG

 

   

  Darrera actualització: març 2018 (execució del pressupost desembre 2017)

  Pròxima actualització: abril 2018 (execució del pressupost febrer 2018)

   

   

  Fonts: Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, Direcció General de Pressuposts i Finançament, Intervenció General de l'Administració de l'Estat (IGAE) i Ministeri d'Hisenda i Funció Pública