Torna

ESTADÍSTIQUES

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2017

Presup cuadrado.PNG

I. PRESSUPOST CONSOLIDAT

        1. PRINCIPALS MAGNITUDS PRESSUPOSTÀRIES

        2. INGRESSOS

                A. Estructura de finançament

                B. Estructura orgànica

                C. Estructura econòmica

        3. DESPESES

                A. Estructura orgànica

                B. Estructura funcional o per programes

                C. Estructura econòmica


II. ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

        1. INGRESSOS

                A. Relació partides del pressupost dels ingressos

                B. Estructura orgànica i estat d execució del pressupost

                C. Estructura econòmica i estat d execució del pressupost

        2. DESPESES

                A. Relació partides del pressupost de les despeses

                B. Estructura orgànica i estat d execució del pressupost

                C. Estructura funcional o per programes i estat d execució del pressupost

                D. Estructura econòmica i estat d execució del pressupost

III. AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

        1. INGRESSOS

                A. Relació partides del pressupost dels ingressos

                B. Estructura orgànica i estat d execució del pressupost

                C. Estructura econòmica i estat d execució del pressupost

        2. DESPESES

                A. Relació partides del pressupost de les despeses

                B. Estructura orgánica i estat d execució del pressupost

                C. Estructura funcional o per programes i estat d execució del pressupost

                D. Estructura econòmica i estat d execució del pressupost

IV. SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

        1. INGRESSOS

                A. Relació partides del pressupost dels ingressos

                B. Estructura orgànica i estat d execució del pressupost

                C. Estructura econòmica i estat d execució del pressupost

        2. DESPESES

                A. Relació partides del pressupost de les despeses

                B. Estructura orgànica i estat d execució del pressupost

                C. Estructura funcional o per programes i estat d execució del pressupost

                D. Estructura econòmica i estat d execució del pressupost

 

 

Informació actualitzada: octubre 2018

 


 

Fonts: Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, Direcció General de Pressuposts i Finançament, Intervenció General de l'Administració de l'Estat (IGAE) i Ministeri d'Hisenda