Torna

ESTADÍSTIQUES

EXECUCIÓ PRESSUPOST 2018

Presup cuadrado.PNG

Execució mensual
Sèrie d'ingressos i despeses 2010-2018
 

 

Darrera actualització: abril 2019 (execució del pressupost desembre 2018)
Pròxima actualització: abril 2019 (execució del pressupost gener 2019)


 

 

Fonts: Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, Direcció General de Pressuposts i Finançament, Intervenció General de l'Administració de l'Estat (IGAE) i Ministeri d'Hisenda.