Torna

ESTADÍSTIQUES

EXECUCIÓ PRESSUPOST 2016

Presup cuadrado.PNG

 

   

  Darrera actualització: abril 2017 (execució del pressupost desembre 2016)

   

   

   

  Fonts: Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, Direcció General de Pressuposts i Finançament, Intervenció General de l'Administració de l'Estat (IGAE) i Ministeri d'Hisenda i Funció Pública