Torna

ESTADÍSTIQUES

EXECUCIÓ PRESSUPOST 2022

desc_Presup cuadrado.PNG

Execució mensual


Sèrie d'ingressos i despeses 2010-2022

 

Darrera actualització: maig 2022 (execució del pressupost març 2022)
Pròxima actualització: juny 2022 (execució del pressupost abril 2022)


Fonts: Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, Direcció General de Pressuposts i Finançament, Intervenció General de l'Administració de l'Estat (IGAE) i Ministeri d'Hisenda.