EXECUCIÓ PRESSUPOST 2022

desc_Presup cuadrado.PNG

Execució mensual


Sèrie d'ingressos i despeses 2010-2022

 

Darrera actualització: abril 2023 (execució del pressupost desembre 2022)
Pròxima actualització: abril 2023 (execució del pressupost gener 2023)


Fonts: Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, Direcció General de Pressuposts i Finançament, Intervenció General de l'Administració de l'Estat (IGAE) i Ministeri d'Hisenda.