EXECUCIÓ PRESSUPOST 2023

Presup cuadrado.PNG

Execució mensual


Sèrie d'ingressos i despeses 2010-2023

 

Darrera actualització: gener 2024 (execució del pressupost novembre 2023)
Pròxima actualització: abril 2024 (execució del pressupost desembre 2023)