PRESSUPOST 2021

finanzas cuadrado.PNG

I. PRESSUPOST CONSOLIDAT

        1. PRINCIPALS MAGNITUDS PRESSUPOSTÀRIES

        2. INGRESSOS

                A. Estructura de finançament

                B. Estructura orgánica

                C. Estructura econòmica

        3. DESPESES

                A. Estructura orgànica

                B. Estructura funcional o per programes

                C. Estructura econòmica

II. ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÓNOMA DE LES ILLES BALEARS

        1. INGRESSOS

                A. Relació de partides del pressupost dels ingressos

                B. Estructura orgànica i distribució per capítols

                C. Estructura econòmica i distribució per seccions

        2. DESPESES

                A. Relació de partides del pressupost de les despeses

                B. Estructura orgánica y distribución por capítulos

                C. Estructura funcional o per programes i distribució per capítols

                D. Estructura econòmica i distribució per seccions

III. AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

        1. INGRESSOS

                A. Relació de partides del pressupost dels ingressos

                B. Estructura orgànica i distribució per capítols

                C. Estructura econòmica i distribució per seccions

        2. DESPESES

                A. Relació de partides del pressupost de les despeses

                B. Estructura orgànica i distribució per capítols

                C. Estructura funcional o per programes i distribució per capítols

                D. Estructura econòmica i distribució per seccions

IV. SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

        1. INGRESSOS

                A. Relació de partides del pressupost dels ingressos

                B. Estructura orgànica i distribució per capítols

                C. Estructura econòmica i distribució per seccins

        2. DESPESES

                A. Relació de partides del pressupost de les despeses

                B. Estructura orgànica i distribució per capítols

                C. Estructura funcional o per programes i distribució per capítols

                D. Estructura econòmica i distribució per seccions

 

Informació actualitzada: gener 2021 (Pressupost per a l'any 2021)
Pròxima actualització: novembre 2021 (Projecte pressupost per a l'any 2022)