• Informació Prèvia a la Presa de Possessió PDF
    (per presentar al negociat de primària)