Torna

Professors de religió catòlica

(27/09/2021)

ACTUALITZACIÓ DE LES LLISTES DEFINITIVES DE MESTRES I PROFESSORS DE RELIGIÓ

- ANNEX 1: Mestres indefinits admesos ordenats per grups i puntuació PDF

- ANNEX I: Professors indefinits admesos ordenats per grups i puntuació PDF

- ANNEX II: Mestres substituts admesos ordenats per puntuació PDF

- ANNEX II: Professors substituts admesos ordenats per puntuació PDF

- ANNEX III: Mestres substituts exclosos ordenats per grups, puntuació i alfabèticament PDF

- ANNEX III: Professors substituts exclosos ordenats per grups i puntuació PDF


(07/06/2021)

PUBLICACIÓ DE LES LLISTES DEFINITIVES DE MESTRES I PROFESSORS DE RELIGIÓ

- Resolució de 7 de juny de 2021, per la qual es fan públiques les llistes definitives de professors de religió catòlica que han participat en el procediment per a l'accés a una destinació en centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Formació Professional per al curs 2021-2022

- Llistes definitives dels mestres i professors de religió ordenats per barem que han participat en la convocatòria per al curs 2021-2022. <<Annexos>>

  


 PUBLICACIÓ DE LES LLISTES PROVISIONALS DE MESTRES I PROFESSORS DE RELIGIÓ

- Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 13 de maig de 2021, per la qual s'aproven i es fan públiques les llistes provisionals de professors de religió catòlica que han participat en el procediment per a l'accés a una destinació en centres públics d'ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional per al curs 2021-2022 PDF


Es fan públiques les llistes provisionals dels mestres i professors de religió ordenats per barem que han participat en la convocatòria per al curs 2021-2022. <<Annexos>>

S’obre un termini de 3 dies hàbils (fins al dimarts 18 de maig) per presentar telemàticament les reclamacions corresponents adjuntant la documentació necessària.

ACCÉS AL TRÀMIT TELEMÀTIC:

Heu d'accedir al tràmit <AQUÍ>.

 (25/05/2021):

 - Resolució de dia 25 de maig de 2021, per la qual es fan públiques les llistes provisionals de la puntuació de l'apartat de formació dels professors de religió catòlica. PDF

 -Baremació mestres: Activitats de formació - 3- (curs 2021/22) PDF

- Baremació professors: Activitats de formació - 3- (curs 2021/22) PDF

- Reclamacions: tres dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació. <aquí>


 TRÀMIT PREVI COMUNICACIÓ DE PARTICIPACIÓ DE PLACES DE RELIGIÓ PER AL CURS 2021-2022


OBJECTE: Comunicar a l’Administració la voluntat de participar en el proper tràmit de selecció de places de religió per al curs 2021-2022 i, per tant, posar a la seva disposició la destinació definitiva que es tenia en propietat el curs 2020-2021.

PARTICIPANTS: Poden participar en aquest tràmit els docents de religió amb contracte indefinit del grup A que no estan obligats a participar en el proper tràmit de selecció de places de religió per al curs 2021-2022.

INICI: 24 de maig de 2021 a les 10:00h
FI: 26 de maig de 2021 a les 10:00h

- Mestres de religió indefinits del grup A amb destinació definitiva que mantenen la seva plaça del curs 2020-21 PDF

- Professors de religió indefinits del grup A amb destinació definitiva que mantenen la seva plaça del curs 2020-21 PDF

ACCÉS AL TRÀMIT TELEMÀTIC:

Heu d'accedir al tràmit <AQUÍ>.

 “Comunicació voluntària de participació en l'adjudicació de places de Religió per al curs 2021-2022”

Nota: Automàticament es genera un registre (no cal presentar-lo físicament).

 (13/05/2021)

 PUBLICACIÓ DE LES LLISTES PROVISIONALS DE MESTRES I PROFESSORS DE RELIGIÓ

- Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 13 de maig de 2021, per la qual s'aproven i es fan públiques les llistes provisionals de professors de religió catòlica que han participat en el procediment per a l'accés a una destinació en centres públics d'ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional per al curs 2021-2022 PDF


Es fan públiques les llistes provisionals dels mestres i professors de religió ordenats per barem que han participat en la convocatòria per al curs 2021-2022. <<Annexos>>

S’obre un termini de 3 dies hàbils (fins al dimarts 18 de maig) per presentar telemàticament les reclamacions corresponents adjuntant la documentació necessària.

ACCÉS AL TRÀMIT TELEMÀTIC:

Heu d'accedir al tràmit <AQUÍ>.

(19/04/2021)

  - Instruccions de participació en la convocatòria per als professors de religió (curs 2021-2022).

   Del 19 d'abril a les 9:00 h fins el 26 d'abril a les 14:00 h. <accés al tràmit>