Torna

Professors de religió catòlica

     BAREMACIÓ TOTAL  14/11/2019:

 -ANNEX II: Llista definitiva de mestres substituts admesos ordenats per puntuació PDF
 -ANNEX II: Llista definitiva de professors substituts admesos ordenats per puntuació PDF
 -ANNEX III: Llista definitiva de mestres substituts exclosos ordenats per grups, puntuació i alfabèticament PDF
 -ANNEX III: Llista definitiva de professors substituts exclosos ordenats per grups i puntuació PDF


     BAREMACIÓ TOTAL  27/09/2019:

 -ANNEX II: Llista definitiva de mestres substituts admesos ordenats per puntuació PDF
 -ANNEX II: Llista definitiva de professors substituts admesos ordenats per puntuació PDF
 -ANNEX III: Llista definitiva de mestres substituts exclosos ordenats per grups, puntuació i alfabèticament PDF
 -ANNEX III: Llista definitiva de professors substituts exclosos ordenats per grups i puntuació PDF


     NOVETAT 27/06/2019:

  Llistes definitives de mestres i professors de religió catòlica que han participat en el procediment per a l'accés a una destinació per al curs 2019-2020:
      - Resolució de dia 27 de juny de 2019, per la qual es fan públiques les llistes definitives per al curs 2019-2020 PDF
    
     - ANNEX 1: Llista de mestres indefinits admesos ordenats per grups i puntuació PDF
     - ANNEX 1: Llista de professors indefinits admesos ordenats per grups i puntuació PDF
     - ANNEX 2: Llista de mestres substituts admesos ordenats per puntuació PDF
     - ANNEX 2: Llista de professors substituts admesos ordenats per puntuació PDF
     - ANNEX 3: Llista de mestres substituts exclosos ordenats per grups i puntuació PDF
     - ANNEX 3: Llista de professors substituts exclosos ordenats per grups i puntuació PDF
     - ANNEX 4: Llista de mestres exclosos per no signar el compromis PDF
     - ANNEX 4: Llista de professors exclosos per no signar el compromis PDF
     - ANNEX 5: Causes d'exclusió PDF
   
 -ALTRES:  
     - Llista de mestres en altres situacions (ordenats per grups) PDF  
     - Llista de professors en altres situacions (ordenats per grups) PDF