Torna

Professors de religió catòlica

- Resolució de 6 de febrer de 2019 per la qual es modifica la Resolució de 8 de maig de 2017 per la qual s'estableix el procediment per a l'accés a una destinació per als professors de religió catòlica d'acord amb el que preveu l'article 6 del Reial decret 696/2007, d'1 de juny. PDF


     NOVETAT 27/06/2019:

    TERMINI PER A LA SELECCIÓ DE DESTINACIONS PER ALS PROFESSORS DE RELIGIÓ

    D'acord amb la base novena de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 8 de maig de 2017, modificada per la Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 6 de febrer de 2019, per la qual s'estableix el procediment per a l'accés a destinació per als professors de religió catòlica d'acord amb el que preveu l'article 6 del Reial decret 696/2007, es fa públic el termini per presentar les sol·licituds de  destinacions definitives i provisionals per als professors de religió:

   - INICI: 4 de juliol de 2019 a les 9:00h
   - FI: 8 de juliol de 2019 a les 14:00h

  


     NOVETAT 18/06/2019:

- TRÀMIT PREVI COMUNICACIÓ DE PARTICIPACIÓ DE PLACES DE RELIGIÓ PER AL CURS 2019-2020

- OBJECTE: Comunicar a l’Administració la voluntat de participar en el proper tràmit de selecció de places de religió per al curs 2019-2020 i, per tant, posar a la seva disposició la destinació definitiva que es tenia en propietat el curs 2018-2019.

- PARTICIPANTS: Poden participar en aquest tràmit els professors de religió amb contracte indefinit del grup A que no estan obligats a participar en el proper tràmit de selecció de places de religió per al curs 2019-2020.

- TERMINI:  inici 18 de juny de 2019 a les 11:00h   /  fi 20 de juny de 2019 a les 11:00h

- “Comunicació voluntària de participació en l'adjudicació de places de Religió per al curs 2019-2020”

Nota: Automàticament es genera un registre (no cal presentar-lo físicament).


     NOVETAT 07/06/2019:

  Llistes provisionals de mestres i professors de religió catòlica que han participat en el procediment per a l'accés a una destinació per al curs 2019-2020:
      - Resolució de dia 7 de juny de 2019, per la qual es fan públiques les llistes provisionals per al curs 2019-2020 PDF
    
     - ANNEX 1: Llista de mestres indefinits admesos ordenats per grups i puntuació PDF
     - ANNEX 1: Llista de professors indefinits admesos ordenats per grups i puntuació PDF
     - ANNEX 2: Llista de mestres substituts admesos ordenats per puntuació PDF
     - ANNEX 2: Llista de professors substituts admesos ordenats per puntuació PDF
     - ANNEX 3: Llista de mestres substituts exclosos ordenats per grups i puntuació PDF
     - ANNEX 3: Llista de professors substituts exclosos ordenats per grups i puntuació PDF
     - ANNEX 4: Llista de mestres exclosos per no signar el compromis PDF
     - ANNEX 4: Llista de professors exclosos per no signar el compromis PDF
     - ANNEX 5: Causes d'exclusió PDF
   
 -ALTRES:  
     - Llista de mestres en altres situacions (ordenats per grups) PDF  
     - Llista de professors en altres situacions (ordenats per grups) PDF

Important: Les reclamacions de les activitats formatives s’han de presentar separadament a la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat – Servei de Formació Homologada i Capacitació – i amb un número de registre independent d’aquesta reclamació.