PUBLICAT 18/05/2020:

 - Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 12 de maig de 2020 per la qual es modifica la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 8 de maig de 2017 per la qual s’estableix el procediment per a l’accés a una destinació per als professors de religió catòlica d’acord amb el que preveu l’article 6 del Reial decret 696/2007, d’1 de juny, pel qual es regula la relació laboral dels professors de religió. PDF