Novetat: 08/05/2024

- Instruccions presentació (curs 2024-2025) PDF

- Normativa (curs 2024-2025) PDFADJUDICACIONS DE PLACES DE RELIGIÓ (CURS 2023-2024)

(27/03/2024)

- Adjudicació substitucions de religió CEIP (setmana del 18 al 27 de març): PDF

- Adjudicació substitucions de religió IES (setmana del 18 al 27 de març): PDF


PUBLICACIÓ DE LES LLISTES DEFINITIVES MODIFICADES DELS MESTRES I PROFESSORS DE RELIGIÓ (04/09/2023)

- Resolució del director general de Personal Docent mitjançant la qual es modifica la resolució de 28 de juliol de 2023, per la qual es fan públiques les llistes definitives de professors de religió per al curs 2023-2024, i s'hi corregeixen les errades advertides PDF

Es fan públiques les llistes definitives modificades dels mestres i professors de religió ordenats per barem que han participat en la convocatòria per al curs 2023-2024. <<Annexos>>


PROCEDIMENT PER A LA SELECCIÓ DE LES DESTINACIONS RELIGIÓ 2023-2024

D’acord amb la base novena de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 8 de maig de 2017 per la qual s’estableix el procediment per a l’accés a destinació per als professors de religió catòlica d’acord amb el que preveu l’article 6 del Reial decret 696/2007, es fa públic el termini per presentar les sol·licituds de destinacions definitives per als professors de religió, juntament amb el document necessari per poder sol·licitar-les:

PDF1: Model Sol·licitud Destinacions (PDF editable telemàticament per l’usuari) PDF
PDF2: Relació de places als CEIPS per a mestres de religió catòlica PDF
PDF3: Relació de places als IES per a professors de religió catòlica PDF

El termini per a la selecció de places és:

INICI: 2 d’agost de 2023 a les 12:00h
FI: 4 d’agost de 2023 a les 23:59h

ACCÉS TRÀMIT TELEMÀTIC
En el tràmit cal adjuntar com a PDF adjunt el Model de Sol·licitud de Destinacions convenientment emplenat.

28/07/2023:


- Resolució del director general de Personal Docent de dia 28 de juliol de 2023, per la qual s'aproven i es fan públiques les llistes definitives de professors de religió catòlica que han participat en el procediment per a l'accés a una destinació en centres públics d'ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional per al curs 2023-2024 PDF


Es fan públiques les llistes definitives dels mestres i professors de religió ordenats per barem que han participat en la convocatòria per al curs 2023-2024. <<Annexos>>

21/07/2023:


PUBLICACIÓ DE LES LLISTES PROVISIONALS DE MESTRES I PROFESSORS DE RELIGIÓ


- Resolució del director general de Personal Docent de dia 21 de juliol de 2023, per la qual s'aproven i es fan públiques les llistes provisionals de professors de religió catòlica que han participat en el procediment per a l'accés a una destinació en centres públics d'ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional per al curs 2023-2024 PDF


Es fan públiques les llistes provisionals dels mestres i professors de religió ordenats per barem que han participat en la convocatòria per al curs 2021-2022. <<Annexos>>


S’obre un termini de 3 dies hàbils (des del 24 al 26 de juliol) per presentar telemàticament les reclamacions corresponents adjuntant la documentació necessària.


ACCÉS AL TRÀMIT TELEMÀTIC:

Heu d'accedir al tràmit <AQUÍ>


(25/05/2023)

- Instruccions presentació (curs 2023-2024) PDF

.