Torna

Professors de religió catòlica


- [05/07/2017] Resolució de dia 5 de juliol de 2017 per la qual es fan públiques les llistes definitives de professors de religió catòlica que han participat en el procediment. PDF


- [10/07/2017] ANNEX 1 - Modificació de la llista definitiva d'admesos (cos de mestres) PDF

- [10/07/2017] ANNEX 1 - Modificació de la llista definitiva d'admesos (cossos de secundària) PDF

- [11/09/2017] ANNEX 2 - Llista definitiva de substituts admesos ordenats per puntuació (cos de mestres) PDF

- [05/07/2017] ANNEX 2 - Llista definitiva substituts admesos ordenats per puntuació (cossos de secundària) PDF

- [11/09/2017] ANNEX 3 - Llista definitiva de substituts exclosos ordenats per grups i puntuació (cos de mestres) PDF

- [11/09/2017] ANNEX 3 - Llista definitiva de substituts exclosos ordenats per grups i puntuació (cossos de secundària) PDF

- [05/07/2017] ANNEX 5 - Causes d'exclusió PDF