Torna

Professors de religió catòlica

            *  Llistes definitives de mestres i professors de religió catòlica que han participat en el procediment per a l'accés a una destinació per al curs 2018-2019:

 - Resolució de dia 6 de juliol de 2018, per la qual es fan públiques les llistes definitives per al curs 2018-2019

PDF
_023/11/2018

 - ANNEX 1: Llista de mestres indefinits admesos ordenats per grups i puntuació

PDF

 - ANNEX 1: Llista de professors indefinits admesos ordenats per grups i puntuació

PDF

 - ANNEX 2: Llista de substituts admesos ordenats per puntuació (cos de mestres)

PDF

 - ANNEX 2: Llista de substituts admesos ordenats per puntuació (cossos de secundària)

PDF

  - ANNEX 3: Llista de substituts exclosos ordenats per grups i puntuació (cos de mestres)

PDF

  - ANNEX 3: Llista de substituts exclosos ordenats per grups i puntuació (cossos de secundària).

PDF

  - Causes d'exclusió

PDF

_21/09/2018

 -ALTRES:  

      - Llista de mestres de religió indefinits que mantenen la plaça del curs 2017-2018.  

PDF

      - Llista de professors de religió indefinits que mantenen la plaça del curs 2017-2018.  

PDF

      - Llista de mestres de religió que no han participat a la convocatòria del curs 2018-2019

PDF
      - Llista de professors de religió que no han participat a la convocatòria del curs 2018-2019 PDF

 

          ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE PROFESSORS D'ENSENYAMENT DE RELIGIÓ CATÒLICA (Curs 2018-19)

            Resolució de dia 23 de juliol de 2018, per la qual s'aprova i es fa pública la llista definitiva d'adjudicació de destinacions provisionals per als professors de religió catòlica per al curs 2018-2019. PDF

            *  Llistes definitives de mestres i professors de religió catòlica que han participat en el procediment per a l'accés a una destinació per al curs 2018-2019:

 - Resolució de dia 6 de juliol de 2018, per la qual es fan públiques les llistes definitives per al curs 2018-2019

PDF
_006/07/2018

 - ANNEX 1: Llista de mestres indefinits admesos ordenats per grups i puntuació

PDF

 - ANNEX 1: Llista de professors indefinits admesos ordenats per grups i puntuació

PDF

 - ANNEX 2: Llista de substituts admesos ordenats per puntuació (cos de mestres)

PDF

 - ANNEX 2: Llista de substituts admesos ordenats per puntuació (cossos de secundària)

PDF

  - ANNEX 3: Llista de substituts exclosos ordenats per grups i puntuació (cos de mestres)

PDF

  - ANNEX 3: Llista de substituts exclosos ordenats per grups i puntuació (cossos de secundària).

PDF

  - Causes d'exclusió

PDF

_06/07/2018

 -ALTRES:  

      - Llista de mestres de religió indefinits que mantenen la plaça del curs 2017-2018.  

PDF

      - Llista de professors de religió indefinits que mantenen la plaça del curs 2017-2018.  

PDF

      - Llista de mestres de religió que no han participat a la convocatòria del curs 2018-2019

PDF
      - Llista de professors de religió que no han participat a la convocatòria del curs 2018-2019 PDF