Torna

Professors de religió catòlica

NOVETAT 25/05/2023:


- Instruccions presentació (curs 2023-2024) PDF

.

ADJUDICACIONS DE PLACES DE RELIGIÓ (CURS 2022-2023)


NOVETAT 24/03/2023:

- Adjudicació substitucions de religió CEIP (setmana del 20 al 24 de març): PDF

- Adjudicació substitucions de religió IES (setmana del 20 al 24 de març): PDF


(07/07/2022)

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE PLACES (Curs 2022-2023):

- Resolució de dia 7 de juliol de 2022 per la qual s'aprova i es fa pública la llista definitiva d'adjudicació de destinacions definitives i provisionals per als professors de religió catòlica per al curs 2022-2023. PDF

- Llista definitiva d'adjudicació de destinacions definitives i provisionals dels professors de religió catòlica del cos de mestres. PDF
- Llista definitiva d'adjudicació de destinacions definitives i provisionals dels professors de religió catòlica del cos de secundària. PDF


ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DE PLACES (Curs 2022-2023):

- Resolució de dia 1 de juliol de 2022 per la qual s'aprova i es fa pública la llista provisional d'adjudicació de destinacions definitives i provisionals per als professors de religió catòlica per al curs 2022-2023. PDF

- Llista provisional d'adjudicació de destinacions definitives i provisionals dels professors de religió catòlica del cos de mestres. PDF
- Llista provisional d'adjudicació de destinacions definitives i provisionals dels professors de religió catòlica del cos de secundària. PDF


- El termini perquè les persones interessades puguin realitzar les al·legacions que considerin pertinents és del 4 al 6 de juliol, ambdós inclosos.

- Accés al tràmit telemàtic.TERMINI PER A LA SELECCIÓ DE DESTINACIONS PER ALS PROFESSORS DE RELIGIÓ

D'acord amb la base novena de la Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 8 de maig de 2017, per la qual s'estableix el procediment per a l'accés a destinació per als professors de religió catòlica d'acord amb el que preveu l'article 6 del Reial decret 696/2007, es fa públic el termini per presentar les sol·licituds de destinacions definitives i provisionals per als professors de religió, juntament amb el document necessari per poder sol·licitar-les:

PDF1: Model Sol·licitud Destinacions (PDF editable telemàticament per l'usuari)
PDF2: Relació de places als CEIPS per a mestres de religió
PDF3: Relació de places als IES per a professors de religió

El termini per a la selecció de places és:

INICI: 27 de juny de 2022 a les 13:30h
FI: 29 de juny de 2022 a les 23:59h

INSTRUCCIONS PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ
Les bases novena i desena de la Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 8 de maig de 2017, modificada per la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 28 d'abril de 2022, per la qual s'estableix el procediment per a l'accés a destinació per als professors de religió catòlica d'acord amb el que preveu l'article 6 del Reial decret 696/2007, recullen les instruccions per seleccionar les destinacions.


ACCÉS AL TRÀMIT TELEMÀTIC:
Heu d'accedir al tràmit d' <Adjudicació places de RELIGIÓ 2022-2023>
En el tràmit cal adjuntar com a PDF adjunt el Model de Sol·licitud de Destinacions convenientment emplenat (PDF1). En ell han de figurar els codis de les places amb l'ordre de preferencia.
-El codi de cada plaça es troba al PDF2 o el PDF3.
-En la sol·licitud no cal emplenar els codis dels centres relacionats amb cada plaça.


TRÀMIT PREVI COMUNICACIÓ DE PARTICIPACIÓ DE PLACES DE RELIGIÓ PER AL CURS 2022-2023

- OBJECTE: Comunicar a l’Administració la voluntat de participar en el proper tràmit de selecció de places de religió per al curs 2022-2023 i, per tant, posar a la seva disposició la destinació definitiva que es tenia en propietat el curs 2021-2022.


- PARTICIPANTS: Poden participar en aquest tràmit els professors de religió amb contracte indefinit del grup A que no estan obligats a participar en el proper tràmit de selecció de places de religió per al curs 2022-2023.

- INICI: 16 de juny de 2022 a les 10:00h

- FI: 20 de juny de 2022 a les 10:00h

- Mestres de religió catòlica indefinits del grup A amb destinació definitiva que mantenen la seva plaça del curs 2021-22 PDF

- Professors de religió catòlica indefinits del grup A amb destinació definitiva que mantenen la seva plaça del curs 2021-22 PDF


ACCÉS TRÀMIT TELEMÀTIC:

Heu d'accedir al tràmit <AQUÍ>

“Comunicació voluntària de participació en l'adjudicació de places de Religió per al curs 2022-2023”

Nota: Automàticament es genera un registre (no cal presentar-lo físicament).


09/06/2022:

PUBLICACIÓ DE LES LLISTES DEFINITIVES DE PARTICIPACIÓ DE MESTRES I PROFESSORS DE RELIGIÓ CATÒLICA (Curs 2022-2023)

- Resolució de 9 de juny de 2022, per la qual s’aproven i es fan públiques les llistes definitives de professors de religió catòlica que han participat en el procediment per a l’accés a una destinació en centres públics PDF


ADJUDICACIONS DE PLACES DE RELIGIÓ (CURS 2021-2022):

- Adjudicació substitucions de religió CEIP (setmana del 23 de maig al 3 de juny): PDF

- Adjudicació substitucions de religió IES (setmana del 23 de maig al 3 de juny): PDF


PUBLICACIÓ DE LES LLISTES PROVISIONALS DE PARTICIPACIÓ DE MESTRES I PROFESSORS DE RELIGIÓ CATÒLICA (Curs 2022-2023)

- Resolució de 27 de maig de 2022, per la qual s’aproven i es fan públiques les llistes provisionals de professors de religió catòlica que han participat en el procediment per a l’accés a una destinació en centres públics PDF

 
- S’obre un termini de 3 dies hàbils (30 i 31 de maig i 1 de juny) per presentar telemàticament les reclamacions corresponents adjuntant la documentació necessària.


- NOVA CONVOCATÒRIA PER ALS PROFESSORS DE RELIGIÓ CATÒLICA (Curs 2022-2023)


NOVETAT 31/08/2021:

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE PLACES CURS 2021-2022

- Llistes de l'adjudicació definitiva mestres de religió PDF

- Llistes de l'adjudicació definitiva professors de religió PDF

NOVETAT 07/07/2021:

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE PLACES CURS 2021-2022


- Resolució de dia 7 de juliol de 2021 per es fa pública la llista definitiva d'adjudicació de destinacions definitives i provisionals per als professors de religió catòlica en centres públics no universitaris per al curs 2021-2022 PDF

- Llistes de l'adjudicació definitiva mestres de religió PDF

- Llistes de l'adjudicació definitiva professors de religió PDF


NOVETAT 01/07/2021:

ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DE PLACES CURS 2021-2022

- Resolució de dia 1 de juliol de 2021 per es fa pública la llista provisional d'adjudicació de destinacions definitives i provisionals per als professors de religió catòlica en centres públics no universitaris per al curs 2021-2022 PDF

- Llistes de l'adjudicació provisional mestres de religió PDF

- Llistes de l'adjudicació provisional professors de religió PDF

- El termini per presentar reclamacions és del 2 al 6 de juliol de 2021, ambdós inclosos.

- Accés al tràmit. <Aquí>

 


 

 PROCEDIMENT PER A LA SELECCIÓ DE LES DESTINACIONS RELIGIÓ 2021-2022

D'acord amb la base novena de la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 8 de maig per la qual s'estableix el procediment per a l'accés a destinació per als professors de religió catòlica d'acord amb el que preveu l'article 6 del Reial decret 696/2007, s'adjunta el document necessari per poder sol·licitar les destinacions:

PDF1: Model Sol·licitud Destinacions (PDF editable telemàticament per l'usuari)
PDF2: Relació de places als CEIPS per a mestres de religió
PDF3: Relació de places als IES per a professors de religió

El termini per a la selecció de places és:

INICI: 28 de juny de 2021 a les 09:00h
FI: 30 de juny de 2021 a les 23:59h

ACCÉS AL TRÀMIT TELEMÀTIC:

Heu d'accedir al tràmit d' <Adjudicació places de RELIGIÓ 2021-2022>.

En el tràmit cal adjuntar com a PDF adjunt el Model de Sol·licitud de Destinacions convenientment emplenat.

.