Torna

Les reserves marines a les Illes Balears

Regulació d'activitats

Seguidament s'exposen els aspectes bàsics respecte a les activitats regulades dins la reserva marina.

En cas de necessitar més informació o resoldre algun dubte, o bé es pot consultar l'apartat de normativa, o bé contactar amb el Servei de Recursos Marins ja sigui telefònicament o enviant un missatge a l'adreça de correu electrònic: reservesmarines@dgpesca.caib.es.

A) Pesca professional d'arts menors

 • Es pot practicar excepte a la zona de protecció màxima de s’Espardell.
 • Només la poden practicar les embarcacions adscrites a les confraries d’Eivissa i Formentera, i aquelles en port base a menys de 24 milles que puguin demostrar-ne l'habitualitat.

 • Les embarcacions autoritzades han de dur un registre de la seva activitat. Les dades d'aquest seguiment són de gran importància per saber els resultats de les mesures de gestió adoptades a la reserva.
 • No es pot fer cap activitat pesquera entre les 11 h del dissabte i les 15 h del diumenge.
 • Els ormeigs permesos són: el tremall, les xarxes molleres, les soltes, les almadraves, la gerretera, el palangró, el volantí, la fluixa, el curricà de fons, la potera, el morenell i nanses per a la llagosta.
 • Dins l’estany del Peix de Formentera no es permet la pesca amb fluixa i curricà de fons.

B) Pesca recreativa i marisqueig des de terra i des d'embarcació

 • Des de terra es pot practicar excepte a la zona de protecció màxima i a la zona de veda de pesca recreativa.

Els ormeigs permesos són: el volantí o la canya (amb rodet o sense), amb un màxim d’una línia per persona; amb un màxim de 6 hams; l’spinning; la potera per a cefalòpodes amb un màxim d’una per persona, la fitora (només per a la pesca diürna); el salabre. També es pot autoritzar l’ús del rall com a ormeig tradicional.

 • Des d'embarcació es pot practicar excepte a la zona de protecció màxima i a la zona de veda de pesca recreativa.

  A efectes del seguiment de l'activitat pesquera i l'evolució dels recursos marins els armadors de les embarcacions autoritzades hauran de dur un registre de l'activitat, o bé a través de l'apartat de registre d'activitat de l'aplicació mòbil Diari de Pesca Recreativa. Per donar-se d'alta cal sol·licitar-ho amb el tràmit següent: Registre d'activitat amb l'aplicació mòbil.

  Per a més informació sobre l'aplicació mòbil, cal clicar sobre l'enllaç. Diari de pesca recreativa

  També es pot declarar l'activitat amb els documents que pot descarregar clicant sobre el següent enllaç:   Registre captures Freus EiF_CAT.pdfRegistre captures Freus

  No presentar el registre de captures comportarà la pèrdua de la llicència.

 • En caràcter general, els ormeigs permesos són: el curricà de fons; la fluixa; la potera per a cefalòpodes, amb un màxim d’una línia amb dues poteres per pescador; la canya, amb rodet o sense; el volantí, amb un màxim d’una línia/canya per pescador i un màxim de quatre hams; i els estris imprescindibles per pujar les peces a bord, com el salabre.

 • Els hams del volantí han de ser d’una amplada superior als 7 mm (sinus), excepte per a la pesca del raor que han de ser superiors als 5,7 mm.

 • Es prohibeix específicament la pesca amb peix viu com a esca.
 • Es prohibeix la pesca amb fluixa i curricà de fons a l'Estany des Peix de Formentera.
 • Les competicions de pesca no hi estan permeses. cap cas.
 • S’estableix un límit de captura d’un exemplar per dia i pescador per a les espècies indicades a l’apartat: Talles mínimes i límits de captura a les reserves.

C) Busseig esportiu

 • El busseig amb escafandre autònom es pot practicar, excepte a la zona de protecció màxima de s’Espardell.
 • Requereix d'un permís individual o col·lectiu, que lliura l'òrgan competent en la matèria. Enllaç web.
 • Les immersions en apnea són lliures a tota la reserva marina.

 • Està prohibit que els bussejadors d'escafandre o en apnea dur tant en la immersió com en les embarcacions, qualsevol tipus d'instrument que es pugui utilitzar per a la pesca o l'extracció d'espècies marines (llevat del ganivet de seguretat).

Esquema Reserva Marina dels Freus d’Eivissa i Formentera