Torna

Les reserves marines a les Illes Balears

Regulació d'activitats

A la zona de reserva integral es prohibeixen les activitats subaquàtiques, la pesca marítima, les activitats extractives de flora i fauna i l'ancoratge d'embarcacions. No obstant això, la Direcció General podrà autoritzar aquestes actuacions per motius d'índole científica, de seguretat o salvament.

En el cas de necessitar més informació o resoldre algun dubte, o bé es pot consultar l'apartat de normativa, o bé contactar amb el Servei de Recursos Marins ja sigui telefònicament o enviant un missatge a l'adreça de correu electrònic: reservesmarines@dgpesca.caib.es.

 

A) Pesca professional d'arts menors:

Només hi poden pescar les embarcacions adscrites a les confraries de pescadors d'Eivissa i de Sant Antoni de Portmany i, les que adscrites a una altra confraria, puguin demostrar l'habitualitat en la pesca a la zona de la reserva marina, a més han d'estar incloses dins un cens, que es revisa cada dos anys.

IMG_20180601_063714_341.jpg

Els ormeigs permesos són les xarxes d'emmallament, els arts de parada, els arts de tirada, els ormeigs d'ham i els de trampa amb les condicions que establertes al Decret 41/2015. La llargària màxima de les xarxes d’emmallament per al gerret serà de 1.000 m per embarcació.


B) Pesca recreativa:

Dins la zona de reserva integral la pesca no està permesa.

La pesca recreativa de superfície i el marisqueig recreatiu només es poden practicar d’acord amb les condicions que estableix l’article 5 del Decret 41/2015.

Els únics ormeigs permesos per a la pràctica de la pesca recreativa i el marisqueig recreatiu dins la reserva marina són el volantí, la potera i la fluixa. En tots els casos, les línies podran ser manuals o amb canya de rodet. S’estableix un màxim de dues línies per embarcació per a la pesca de fluixa.

Des de terra i amb una autorització específica, es permetrà l’ús dels ormeigs tradicionals a l’illa d’Eivissa com el rall, el morenell i la llenceta.

Queda absolutament prohibida la captura recreativa d’invertebrats marins, llevat dels cefalòpodes.

En cap cas es podran utilitzar peixos o cefalòpodes vius d’esca.

Està prohibida la pesca submarina, els campionats de pesca, l'spinning, el jigging i la resta de modalitats de pesca que no estan específicament autoritzades.

Per pescar des d'embarcació cal una autorització biennal específica. L'autorització es pot sol·licitar de forma telemàtica al següent tràmit: Autorització pesca des d'embarcació.

A efectes del seguiment de l'activitat pesquera i l'evolució dels recursos marins els armadors de les embarcacions autoritzades hauran de dur un registre de les captures obtingudes, o bé formalitzant els documents que subministrarà l'Administració amb l'autorització, o bé a través de l'aplicació mòbil Diari de Pesca Recreativa.


Per a més informació sobre l'aplicació mòbil, clicar sobre l'enllaç: Diari de pesca recreativa

L'altre possibilitat és emplenar i enviar els fulls de regsitre de l'activitat: Registre activitats RM costa nord-est Eivissa-Tagomago_CAT.pdf Full de registre de captures

No presentar el registre de captures comportarà la pèrdua de la llicència.

 

C) Busseig esportiu:

El busseig amb escafandre autònom es pot practicar. Es requereix d'un permís individual o col·lectiu, que ha de lliurar l'òrgan competent en la matèria. Enllaç web.

Les immersions en apnea són lliures a tota la reserva marina.

 IMG_3807(1)_bis.jpg

En tots els casos, queda prohibit als bussejadors d'escafandre o en apnea dur, tant en la immersió com en les embarcacions, qualsevol tipus d'instrument que es pugui utilitzar per a la pesca o l'extracció d'espècies marines (llevat del ganivet de seguretat).