Torna

Les reserves marines a les Illes Balears

Regulació d'activitats

Seguidament s’exposen els aspectes bàsics respecte a les activitats regulades dins la reserva marina.

En el cas de necessitar més informació o resoldre algun dubte, o bé es pot consultar l’apartat de normativa, o bé contactar amb el Servei de Recursos marins, ja sigui telefònicament o enviant un missatge a l’adreça de correu electrònic: reservesmarines@dgpesca.caib.es.


A) Pesca professional d'arts menors

Només poden ser autoritzades les embarcacions d'arts menors adscrites a la confraria de pescadors d'Andratx, i les que adscrites a una altra confraria, puguin demostrar l’habitualitat en la pesca a la zona de la reserva marina.

B) Pesca recreativa des de terra

Està permesa excepte des de la costa de sa Dragonera i els illots, amb els següents ormejos i modalitats:

 • Canya/Volantí: màx. 2 línies per pescadors. máx. 6 hams d'amplada major o igual a 7mm.
 • Potera: 1 per pescador.
 • Spinning.
 • Recolecció de pu.
 • Fitora.
 • Ormejos tradicionals amb una autorització específica


C) Pesca recreativa des d'embarcació

1. Dins la reserva marina autonòmica està permesa únicament amb els ormejos i condicions següents:

 • Canya/Volantí: màx 1 línia per pescador; màx 4 hams ≥ 7 mm; per la pesca del raor l'amplada ha de ser ≥ 5,7 mm.
 • Potera: màx. 1 línia amb 2 poteres per pescador.
 • Curricà de fons: màx. 1 línia per embarcació.
 • Fluixa: màx. 2 línies per embarcació.
 • Spinning.

2. Dins la reserva marina estatal (aigües exteriors) està permesa únicament amb els ormejos i condicions següents:

 • Canya/Volantí: màx 1 línia per pescador; màx 4 hams. L'amplada mín. dels hams ha de ser de 7 mm i la máx. de 9 mm.
 • Fluixa: màx. 2 línies per embarcació, sense plomada. S'haurà de navegar a més de 3 nusos de velocitat.
 • Els dies autoritzats són: dimarts, dijous, dissabtes, diumenges i festius nacionals. Sols es pot pescar entre l'auba i la prima.
 • No es pot pescar fondejat.
 • No es poden utilitzar ni peixos ni cefalòpodes vius com a esca.
 • No es poden dur a bord els ormejos no permesos.
 • Cal disposar d'una autorització específica anual. Tràmit en preparació.
 • No es pot pescar des de cap artefacte flotant.
 • Per poder pescar dins la reserva marina estatal és necessari disposar d'una autorització específica que es pot sol·licitar mitjançant els següents canals:

a. Registre Electrònic. Enllaç a REDSARA.

b. A qualsevol registre públic habilitat, registrant la sol·licitud amb la resta de documents requerits. L'òrgan destinatari és la Dirección General de Pesca Sostenible. Secretaría General de Pesca. C/Velázquez, 144, 28006 Madrid, (código DIR3: EA0043025).

La documentació necessària per obtenir la llicència de pesca s'indica a l'article 10 de l' Ordre APA/1024/2020, de 27 d'octubre, per la qual s'estableix la reserva marina de sa Dragonera. Enllaç a la norma: Ordre de creació.

Tant a l'àmbit estatal com a l'autonòmic, s'ha de tenir en compte el següent:

A efectes del seguiment de l'activitat pesquera i l'evolució dels recursos marins els armadors de les embarcacions han de dur u registre de l'activitat mitjançant l'apartat de "registre de l'activitat" de l'aplicació mòbil Diari de Pesca Recreativa. Per donar-se d'alta, cal realitzar el tràmit telemàtic adjunt a l'enllaç següent: Registre de l'activitat amb l'aplicació mòbil.

Per a més informació sobre l'aplicació, clicar sobre l'enllaç: Diari de pesca recreativa.

També es pot declarar les captures mitjançant el següent document: Registre activitats RM Dragonera_ca (2).pdfRegistre activitats RM Dragonera

No presentar el registre de captures comportarà la pèrdua de la llicència.

Enllaç al web per obtenir més informació sobre les llicències de pesca. Enllaç web.

D) Pesca recreativa des d'artefactes flotants

 • Sols està permesa dins l'àmbit autonòmic de la reserva marina.


E) Activitats subaqüàtiques

 • El busseig amb escafandre requereix d’un permís individual o col·lectiu, que lliura l’òrgan competent en la matèria.
 • El busseig en apnea es permet a tota la zona autonòmica i a les zones d'ús restringit de la zona estatal de la reserva marina.

F) Altres activitats

La Direcció General de Pesca i Medi Marí pot autoritzar la presa de mostres de flora i fauna marines amb finalitats científiques dins la zona autonòmica, mentre que la Secretaria General de Pesca del Ministeri pot autoritzar les activitats de caire científic que es sol·licitin a la zona d'aigües exteriors.