Torna

Les reserves marines a les Illes Balears

Normativa general a les reserves marines

Llei de pesca

Llei 6/2013, de 7 de novembre, de pesca marítima marisqueig i aqüicultura a les Illes Balears. (BOIB núm. 156 de 13 de novembre de 2013)

Modificacions de la llei de pesca:

Decret de reserves marines

Decret 41/2015, de 22 de maig, pel qual es regulen les activitats d’extracció de flora o fauna marina i les activitats subaquàtiques a les reserves marines de les aigües interiors del litoral de les Illes Balears. (BOIB núm. 77 de 23 de maig de 2015)

Modificació Decret de reserves marines:

Altra normativa d’interès:

Cada reserva marina disposa d’una normativa de regulació més específica.