Torna

Les reserves marines a les Illes Balears

Descripció

Sa punta de sa Creu té un valor ecològic i pesquer considerable, atès que es tracta d'un “punt calent” de biodiversitat marina i té una importància capital per a la flota d’arts menors de Formentera.

Al seu àmbit marí, s’han inventariat fins a 23 hàbitats bentònics diferents, entre els quals destaquen la praderia de posidònia, les comunitats d’algues fotòfiles i el coral·ligen sobre fons dur. La reserva marina inclou part de la lloc d'interès comunitari (LIC) la Mola (ES5310024).

Foto_RMPC_9.jpg

L’estudi de la zona ha posat de manifest que sa punta de sa Creu, tot i que disposa d’una biomassa de peixos vulnerables a la pesca relativament important, pot albergar poblacions de peixos amb valors de diversitat i biomassa molt superiors als observats, perquè aquests són molt enfora de la capacitat de càrrega potencial
i dels valors màxims teòrics que la qualitat de l’hàbitat avala.

A la zona es practiquen activitats que tenen una relació directa amb els recursos pesquers: l’exploten de manera tradicional les embarcacions professionals d’arts menors d’Eivissa i de Formentera amb 8 tipus diferents d’ormejos o mètiers, és objecte d’una intensa pesca recreativa i també s’hi du a terme busseig recreatiu turístic.

L'objectiu de la reserva marina és recuperar les poblacions de peixos properes a les potencials, és per això que es regularan les activitats perquè les autoritzables es practiquin de manera compatible amb la conservació de la riquesa biològica i dels recursos marins vius.

La reserva marina compte amb el suport de la Confraria de Pescadors de Formentera. El 31 de març de 2017, el Ple del Consell Insular de Formentera va aprovar per unanimitat demanar la seva creació a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.