Torna

Les reserves marines a les Illes Balears

Descripció

El Consell General Interinsular va crear el 1982, a instància del sector turístic, la Reserva Marina de la Badia de Palma.

Aquesta reserva inclou la zona costanera, fins als 30 metres de fondària, entre el Club Nàutic de s'Arenal i el cap de Regana.

A la reserva s'hi troben representats pràcticament al 50% dos ecosistemes característics dels fons litorals mediterranis: els alguers de posidònia (Posidonia oceanica), autèntics punts de concentració de biodiversitat sobretot d'invertebrats i d'alevins de peixos, i els fons arenosos, amb la fauna que s'hi associa: mol·luscs, crustacis, equinoderms, etc.

Reserva Marina de la Badia de Palma

Dins la reserva també destaca la presència d'espècies bentòniques que, segons convenis internacionals, necessiten d'una protecció especial. Aquest és el cas de les algues com la Cystoseira balearica, C. ercegovicii i C. stricta, i dels invertebrats com la nacra (Pinna nobilis) i el dàtil de mar (Litophaga litophaga). També cal esmentar la presència de pesqueres objecte de la flota d'arts menors, com és el cas de la de la sípia (Sepia officinalis) amb tremalls. A més, als voltants del cap Enderrocat hi ha fondejats des de l'any 1990 una sèrie d'esculls artificials, amb les funcions de preservar els fons de la pesca furtiva d'arrossegament i de proporcionar refugi als peixos.

De manera global, per a tots els hàbitats bentònics (fons marí) presents, s'han catalogat fins ara 24 comunitats i 340 espècies, entre les quals les algues rodofícies o vermelles i els peixos són els grups millor representats. La reserva comprèn un total de 2.394 hectàrees, i la seva importància radica en el fet que protegeix una zona que ha estat sotmesa durant segles a una forta pressió humana.

Plànol de les comunitats bentòniques de la reserva marina.