Torna

Les reserves marines a les Illes Balears

Descripció

L'àrea marina del Freu de sa Dragonera presenta un considerable valor ecològic i pesquer, en la qual es poden trobar una alta diversitat d'hàbitats i comunitats en un espai relativament reduït. Els paisatges submarins de sa Dragonera són un exemple dels que es poden veure al litoral de Mallorca, on destaquen les praderies de Posidonia oceanica, molt esteses cap al sud, les quals actuen com a zones de gran producció biològica i de repoblament d'alevins d'espècies d'interès pesquer.

Descripció

La reserva marina té 912 hectàrees, hi inclou part del lloc d'importància comunitària (LIC) i zona d'especial protecció per a les aus (ZEPA) sa Dragonera (ES 0000221) i forma part de l'entorn marí del Parc Natural de sa Dragonera.