Torna

Plans de formació de l'EBAP

desc_FG.png Calendari d’inscripció del Pla de Formació General 2021

El termini d'inscripció previst per a les activitats formatives del segon semestre del Pla de Formació General, del Pla de Formació Sectorial i del Programa de Formació i Acreditació de Personal Directiu de l'any 2021 és del 21 al 31 de maig.