Torna

Plans de formació de l'EBAP

desc_ifp.pngCalendari d’inscripció del Programa de Formació i Perfeccionament per al Professorat de l’EBAP per a l’any 2021

El calendari d’inscripció previst per a les activitats formatives del Programa de Formació i Perfeccionament per al professorat de l’EBAP de l’any 2021 és el següent:

—   Inscripció del 21 al 28 d’abril per a les activitats que s’hagin d’impartir els mesos de maig, juny i juliol del 2021.
—   Inscripció de l'1 al 8 de setembre per a les activitats que s’hagin d’impartir els mesos de setembre, octubre i novembre del 2021.