Torna

Plans de formació de l'EBAP

desc_ifp.pngCalendari d’inscripció del Programa de Formació i Perfeccionament per al Professorat de l’EBAP per a l’any 2020

El calendari d’inscripció previst per a les activitats formatives del Programa de Formació i Perfeccionament per al professorat de l’EBAP de l’any 2020 és el següent:

—   Inscripció del 17 al 24 de març per a les activitats que s’hagin d’impartir els mesos d’abril, maig i juny del 2020.
—   Inscripció del 22 al 29 de juny per a les activitats que s’hagin d’impartir els mesos de setembre, octubre i novembre del 2020.