Torna

Plans de formació de l'EBAP

desc_ifp.pngPrograma de Formació i Perfeccionament per al Professorat de l’EBAP per a l’any 2019 

El calendari d’inscripció previst per a les activitats formatives del Programa de Formació i Perfeccionament per al professorat de l’EBAP de l’any 2019 és el següent:

—    Inscripció del 18 al 24 de març per a les activitats que s’hagin d’impartir els mesos d’abril i maig del 2019.
—    Inscripció del 13 al 19 de maig per a les activitats que s’hagin d’impartir els mesos de juny i setembre del 2019.
—    Inscripció del 9 al 15 de setembre per a les activitats que s’hagin d’impartir els mesos d’octubre i novembre del 2019.