Torna

Plans de formació de l'EBAP

Coordinadors d'àrea del Pla de Formació general

ÀREA

COORDINADOR/A

LLOC QUE OCUPA

ADREÇA ELECTRÒNICA

EXTENSIÓ

GDRH
(Gestió i Desenvolupament de Recursos Humans)

Cati Martínez Andreu

Cap del Departament de Coordinació i Modernització

cmartinez@dgfun.caib.es

62678

GOI
(Gestió de l'Organització i Innovació)

Bienve Villalobos Roig

Cap del Servei de Coordinació i Modernització

bvillalobos@dgfun.caib.es

66544

JA
(Juridicoadministrativa)

David Casado Llamas

Cap del Departament Jurídic i de Contractació dcasado@sgtep.caib.es

62871

TIC
(Tecnologies de la Informació i la Comunicació)

Pilar Jiménez Cortés

Cap de servei de gestió de Fons Europeus pjimenez@sgtedu.caib.es

62257