Torna

Plans de formació de l'EBAP

Mapa web

Apartats generals

Presentació

Responsables de formació de les conselleries

Coordinadors d'àrea del Pla de Formació General

Equip tècnic de l'EBAP

Instruccions de la direcció

Plataformes de l'EBAP

Pla de llengua catalana 2021

Pla de Formació General 2021

Pla de Formació Sectorial 2021

Programa de Formació i Acreditació de Personal Directiu 2021

Programa de Formació i Perfeccionament per al Professorat de l’EBAP 2020

Programa d'Autoaprenentatge 2021

Jornades i conferències

Formació FIOP 2021

Formació Policial 2021

Formació Policial de Corporacions Locals 2021

Formació de Seguretat, Emergències i Bombers 2021

Formació Voluntariat Protecció Civil 2021

Impresos d'utilitat

Preguntes més freqüents