Torna

Plans de formació de l'EBAP

Mapa web

Apartats generals

Presentació

Responsables de formació de les conselleries

Instruccions de la direcció

EBAP en línia

Pla de llengua catalana 2019

Pla de Formació General 2019

Pla de Formació Sectorial 2019

Programa de Formació i Acreditació de Personal Directiu 2019

Programa de Formació i Perfeccionament per al Professorat de l’EBAP 2019

Programa d'Autoaprenentatge 2019

Jornades i conferències

Formació FIOP 2019

Formació Policial 2019

Formació Policial de Corporacions Locals 2019

Formació de Seguretat, Emergències i Bombers 2019

Formació Voluntariat Protecció Civil 2019

Pla de Formació per a Entitats Locals 2019

Impresos d'utilitat

Preguntes més freqüents