Torna

Plans de formació de l'EBAP

desc_SEB.png

Calendari d'inscripció del Pla de Formació de Seguretat, Emergències i Bombers 2022

 

El calendari d’inscripció previst per a les activitats formatives de l’any 2022 del Pla de Formació Policial; del Pla de Formació Policial de Corporacions Locals; del Pla de Formació de Seguretat, Emergències i Bombers, i del Pla de Formació de Voluntaris de Protecció Civil, excepte els seus cursos bàsics, és el següent:

  • Inscripció del 17 de gener al 6 de febrer per a les activitats que s’hagin d’impartir durant els mesos de febrer i març.
  • Inscripció del 13 al 28 de març per a les activitats que s’hagin d’impartir durant els mesos d’abril, maig i juny.
  • Inscripció del 10 de juliol al 15 d’agost per a les activitats que s’hagin d’impartir durant els mesos de setembre, octubre i novembre.