Torna

Plans de formació de l'EBAP

desc_ifp.png

En relació amb les activitats formatives organitzades per l’EBAP per al personal al servei de l’Administració de la CAIB per a l’any 2021, es fan públiques les previsions següents:

Dates i terminis prevists:

El 2021 hi haurà dues convocatòries d’activitats formatives en els periodes següents:

  • Primera quinzena del mes de febrer de 2021
  • Primera quinzena del mes de maig de 2021

Modalitat de les activitats formatives:

A causa de l’incertesa derivada de la situació sanitària produïda per la COVID-19, l’Escola ha decidit que en la primera convocatòria, les activitats formatives programades siguin principalment en modalitat en línia. Així mateix, totes les activitats de caire presencial es desenvoluparan a través de sessions virtuals via plataforma de videoconferència.

Pel que fa a la convocatòria del segon semestre, segons la situació, l’Escola valorarà la viabilitat de planificar activitats presencials d’aula.