Torna

Plans de formació de l'EBAP

Expressió oral i interacció

 

Aquest document explica de manera resumida els aspectes que s’avaluen en el bloc d'expressió oral i interacció de les proves.