Torna

Espais Naturals Protegits

EL PARC NATURAL DE MONDRAGÓ

INFORMACIÓ BÀSICA

Cartografia:

 Parc natural de Mondragó.jpg

TMondragóCAT-2016PRINT.pdf Mapa parc natural de Mondragó.pdf

TMondragóCAT-2016PRINT.pdf Fulletó general parc natural de Mondragó

Descripció general: el Parc natural de Mondragó està constituït per un mosaic d'ambients diferents que li confereixen una gran diversitat paisatgística: els boscos d'ullastre i pinar, els camps de conreu de secà, les savines litorals, l'estany dolç de s'Amarador i el salobrós de ses Fonts de n'Alis, la costa retallada amb zones rocoses i platges d'arena. També destaquen pel seu elevat interès etnològic les casetes de roter, les barraques de curucull, les parets seques, els avaradors, les torres de defensa, etc.

Superfície: 750,25 hectàrees terrestres.

Situació: està situat a la costa sud-est de Mallorca, a les marines de Llevant, al terme municipal de Santanyí.

Com arribar-hi: per la carretera Palma - Santanyí (Ma-19). Els accessos estan senyalitzats: des de Santanyí, des de s'Alqueria Blanca i des de la carretera a cala Figuera. Google maps

Equipaments:

 • Centre d'Informació del Parc natural de Mondragó: carretera de Cala Mondragó s/n, Santanyí. Telèfon 971 18 10 22. Horari: obert tots els dies de la setmana de 9 a 16 h, excepte el dia de Nadal i cap d'any.
 • Oficina de Gestió Can Crestall: C/ de Can Llaneres, 8. 07650 Santanyí. Telèfon 971 17 60 65. Fax. -. Horari: de dilluns a divendres de les 8 a les 15 h.
 • 2 àrees recreatives.

Itineraris: és possible realitzar els itineraris autoguiats següents :

Accessibilitat: el centre d'informació del Parc situat a la carretera de Cala Mondragó és accessible per a persones amb mobilitat reduïda.

DECLARACIÓ

Norma de creació: Decret 85/1992, de 18 de novembre, de creació del Parc natural de Mondragó (BOCAIB núm. 146, de 3 de desembre de 1992)Decret 85_1992 declaració.pdfDecret 85/1992 declaració.pdf Modificat pel Decret 39/2002, de 15 de març (BOIB núm. 35, de 21 de març de 2002).Decret 39_2002.pdfDecret 39/2002.pdf

PLANIFICACIÓ

Decret 10/2022 de 4 d'abril, pel qual s'aprova el Pla d'ordenació dels recursos naturals (PORN) de Mondragó.  PDF Decret 10/2022.

Anunci del tràmit d'informació pública en el procediment d'elaboració del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) de Mondragó (BOIB núm.148 de 27 d'agost de 2020). PDFInfo pública nou PORN Mondragó.pdf

Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN): Acord del Consell de Govern de dia 10 de setembre de 1992, pel qual s'aprova definitivament el PORN de Mondragó. (BOCAIB núm. 120, de 3 d'octubre de 1992).PORN PN Mondragó.pdfPORN PN Mondragó.pdf

GESTIÓ

Plans anuals:

PAE 2018 Mondragó.pdfPla anual 2018 PN de Mondragó.pdf

Pla anual Mondragó 2011.pdf Pla anual 2017 PN de Mondragó.pdf

Pla anual Mondragó 2011.pdf Pla anual 2016 PN de Mondragó.pdf

Pla anual Mondragó 2011.pdf Pla anual 2015 PN de Mondragó.pdf

Pla anual Mondragó 2011.pdf Pla anual 2014 PN de Mondragó.pdf

PDF Pla anual 2013 PN de Mondragó.pdf

PDF Pla anual 2012 PN de Mondragó.pdf

Pla anual Mondragó 2011.pdf Pla anual 2011 PN de Mondragó.pdf

Pla anual 2010 Mondragó.pdf Pla anual 2010 PN de Mondragó.pdf

Pla anual 2009 PN de Mondragó.doc.pdf Pla anual 2009 PN de Mondragó.pdf 

Memòries de gestió:

Memòria 2017_PNMondragó.pdf Memòria de gestió 2017_PN de Mondragó.pdf

Memòria de gestió Mondragó 2010.pdf Memòria de gestió 2016 PN de Mondragó.pdf

Memòria de gestió Mondragó 2010.pdf Memòria de gestió 2015 PN de Mondragó.pdf

Memòria de gestió Mondragó 2010.pdf Memòria de gestió 2014 PN de Mondragó.pdf

Memòria de gestió Mondragó 2010.pdf Memòria de gestió 2013 PN de Mondragó.pdf

Memòria de gestió Mondragó 2010.pdf Memòria de gestió 2012 PN de Mondragó.pdf

PDF Memòria de gestió 2011 PN de Mondragó.pdf

Memòria de gestió Mondragó 2010.pdf Memòria de gestió 2010 PN de Mondragó.pdf

Memòria de gestió 2009 PN Mondragó.pdf Memòria de gestió 2009 PN de Mondragó.pdf

Memòria de gestió 2008 PN de Mondragó.pdf Memòria de gestió 2008 PN de Mondragó.pdf 

OFERTA EDUCATIVA

Consultau l'oferta educativa del parc natural de Mondragó.

VISITES GUIADES

Es realitzen visites guiades per al públic en general de dilluns a dissabte. Cal reservar amb antelació al centre d'informació del Parc. Telèfon 971 18 10 22.

També podeu consultar l'agenda d'activitats del parc natural de Mondragó.

QUÈ S'HI POT FER?

Usos i activitats permeses:

 • L'observació de la fauna i la flora.
 • La realització de fotografies no professionals sense sortir dels itineraris.
 • Totes aquelles que no alterin els valors paisatgístics, naturals i culturals del Parc.

Usos i activitats que requereixen autorització escrita:

 • Les activitats d'educació ambiental per part de grups.
 • Els programes de recerca científica.
 • Els moviments de terres per a l'activitat agrícola o ramadera.
 • La utilització massiva com són les visites massives de turistes, agrupacions, escoles o grups d'esplai.
 • L'activitat de professionals de filmació, fotografia, vídeo, etc.

Usos i activitats prohibides:

 • L'acampada a l'interior del Parc.
 • L'accés amb vehicles, el qual només serà permès a les zones senyalitzades.
 • L'estacionament de vehicles fora de les àrees d'aparcament.
 • La pesca tradicional a l'estiu dins les cales.
 • La pesca esportiva per qualsevol mitjà.
 • La creació de granges.
 • La transformació de conreus de secà en conreus de reguiu.
 • L'activitat extractiva, dins la qual s'inclou l'extracció d'arena, marès o pedra de Santanyí.
 • L'abocament de residus.
 • Molestar qualsevol individu animal o vegetal, exceptuant-ne la caça regulada.
 • Qualsevol tipus d'actuació que minvi les qualitats paisatgístiques de l'àrea.
 • La circulació amb vehicles motoritzats i a cavall fora dels vials.
 • Encendre foc.
 • La presència d'animals de companyia a les platges.
 • El trànsit de cans a lloure, excepte durant l'activitat cinegètica.
 • La navegació dins els estanys dels torrents.
 • La producció de renous innecessaris.

Més informació.

PUBLICACIONS - enllaça-hi

Vés a l'inici.