Torna

Espais Naturals Protegits

EL PARC NACIONAL MARÍTIM-TERRESTRE DE L'ARXIPÈLAG DE CABRERA

INFORMACIÓ BÀSICA

Cartografia:

 Parc nacional de Cabrera.jpg

 PDF Parc nacional de Cabrera

Descripció general: el Parc nacional està constituït per l'arxipèlag de Cabrera format per l'illa principal de Cabrera Gran, l'illa des Conills i una quinzena d'illots petits, més les aigües del seu entorn.

 PDF Fulletó Parc Nacional de Cabrera

Superfície: 10.021,51 hectàrees (8.705,26 hectàrees marines i 1.316,25 hectàrees terrestres).

Situació: està situat al sud de Mallorca, a deu milles nàutiques del port de la Colònia de Sant Jordi (ses Salines). Pertany al municipi de Palma.

Com arribar-hi: s'hi pot arribar mitjançant les barques turístiques que parteixen des dels ports més propers a la zona. Per anar-hi amb vaixell propi s'ha de sol·licitar autorització de navegació o d'ancoratge a Espais de Natura Balear en el cas de voler passar la nit. Google maps

Equipaments:

 • Oficina d'Informació al port de Cabrera: Telèfon 630 982 363. Horari d'hivern: de 8 h a 14 h i de 16 h a 18.30 h. Horari d'estiu: de 8 h a 14 h i de 16 h a 20h.
 • Centre de visitants de ses Salines: C/ de Gabriel Roca, s/n, cantó plaça des Dolç. 07638. Colònia de Sant Jordi. Telèfon 971 65 62 82. Horari.
 • Oficina del Parc nacional marítimoterrestre de Cabrera: C/ del Gremi de Corredors, 10, 1r. Polígon de Son Rossinyol, 07009 Palma. Telèfon 971 17 66 13. Horari d'atenció al públic: de les 8 h a les 15 h.
 • Telèfon permisos de navegació, ancoratge i busseig: 971 65 62 82 amb horari de 9 a 14 h, Fax: 971 17 66 17.
 • Museu Etnogràfic i Històric es Celler.
 • Sala d'Usos Múltiples Cas Pagès.
 • Excusats públics al port i a Cas Pagès.

Itineraris: és possible realitzar-hi els itineraris autoguiats següents:

També es poden realitzar una sèrie d'itineraris guiats. Per aquests itineraris heu de demanar informació a l'oficina de l'illa de Cabrera. Són els següents itineraris:

Accessibilitat: el Centre de Visitants de ses Salines està adaptat a persones amb mobilitat reduïda.

DECLARACIÓ

Norma de creació: Llei 14/1991, de 29 d'abril de 1991, de creació del Parc nacional marítimoterrestre de l'arxipèlag de Cabrera (BOE, núm. 103, de 30 d'abril de 1991).PDF Llei 14/1991 declaració PN Cabrera

PLANIFICACIÓ

Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN): Reial Decret 1431/1992, de 27 de novembre, pel qual s'aprova el Pla Rector dels Recursos Naturals del Parc nacional marítimoterrestre de l'arxipèlag de Cabrera (BOE núm. 42, de 18 de febrer de 1993).PDF RD 1431/1992 PORN PN Cabrera

Pla Rector d'Ús i Gestió (PRUG): Decret 58/2006 d'1 de juliol, pel qual s'aprova el Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc nacional marítimoterrestre de l'arxipèlag de Cabrera, per al període 2006-2012. (BOIB núm. 97 d'11 de juliol de 2006).PDF Decret 58/2006 PRUG PN Cabrera

GESTIÓ

Transferència de la gestió del Parc nacional marítimoterrestre de l'arxipèlag de Cabrera a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: Reial Decret 1043/2009, de 29 de juny, d'ampliació de les funcions i serveis de l'Administració de l'Estat traspassats a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en matèria de conservació de la naturalesa (Parc nacional marítimoterrestre de l'arxipèlag de Cabrera). (BOE, núm. 157, de 30 de juny de 2009).PDF Reial Decret 1043/2009

Plans anuals:

PDF Pla anual parc nacional Cabrera 2011 (castellà)

PDF Pla anual parc nacional Cabrera 2012 (castellà)

PDF Programa anual parc nacional Cabrera 2018 (castellà)

Memòries de gestió:

PDF Memòria gestió parc nacional Cabrera 2009 (castellà)

PDF Memòria gestió parc nacional Cabrera 2010 (castellà)

PDF Memòria patronat parc nacional Cabrera 2010

PDF Memòria gestió parc nacional Cabrera 2011 (castellà)

PDF Memòria gestió parc nacional Cabrera 2012 (castellà)

PDF Memòria anual 2015

PDF Memòria gestió parc nacional Cabrera 2016 (castellà)

PDF Memòria gestió parc nacional Cabrera 2017 (castellà)

 

ALTRES DOCUMENTS

 

Dossier final de la reunió de MEDPAN sobre pesca artesanal

PDF MNP_C4_Brindisi2012_LONG CONCL ENG FINAL

 

SISTEMES DE GESTIÓ AMBIENTAL

El Parc Nacional marítimo-terrestre de l’Arxipèlag de Cabrera va obtenir en el mes de novembre de l’any 2008 el certificat de gestió ambiental conforme la Norma UNE-ISO 14001:2004. La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori ha desenvolupat la implantació i manteniment del sistema de gestió ambiental amb el qual es garanteix i verifica, mitjançant el certificat concedit per AENOR, i ratificat per IQNet (Internacional Certificacion Network), el seu compromís en la protecció del medi ambient, així com el control i compliment de tots els requisits ambientals que concerneixen el Parc.
La singularitat del Parc és que es tracta d’un territori que s’autogestiona. Malgrat pertànyer administrativament al terme municipal de Palma, no disposa de serveis municipals o externs per a la recollida de residus, sanejament, clavegueram, subministrament elèctric o de combustible, entre d’altres; sinó que és el propi Parc el que es responsabilitza de tots aquests serveis.

PDF Política ambiental Cabrera

PDF Certificat AENOR Cabrera

PDF Certificat IQNET Cabrera

PDF Manual de bones pràctiques ambientals

PDF Manual de bones pràctiques ambientals per subcontractes

 

OFERTA EDUCATIVA

Consultau l'oferta educativa del parc nacional de l'arxipèlag de Cabrera.

Els grups escolars que vulguin realitzar activitats d'interpretació i educació ambiental a l'illa de Cabrera han de contactar amb el Servei d'Educadors - Guies - Intèrprets del Parc nacional (telèfon 630 982 363).

VISITES GUIADES

Les activitats guiades per al públic en general es poden concertar el mateix dia d'arribada a l'Oficina d'Informació del port de Cabrera. (telèfon 630 982 363).

També podeu consultar l'agenda d'activitats del parc nacional de l'arxipèlag de Cabrera.

QUÈ S'HI POT FER?

Usos i activitats permeses:

 • L'observació de la fauna i la flora.
 • Realització de fotografies no professionals sense sortir dels itineraris.
 • Totes aquelles que no alterin els valors paisatgístics, naturals i culturals del Parc.

Usos i activitats que requereixen autorització escrita:

 • L'activitat de professionals de filmació, fotografia, vídeo, etc.
 • Busseig.
 • La navegació i l'ancoratge.
 • Els actes de caràcter multitudinari.
 • Tota activitat comercial que s'hagi de desenvolupar en establiment fix.
 • L'actuació com a guia interpretador, guia turístic o informador a l'interior del Parc.

Usos i activitats prohibides:

 • Llençar residus i deixalles.
 • Extreure qualsevol tipus de material geològic.
 • Extreure o alterar qualsevol objecte arqueològic.
 • Recollir qualsevol tipus de material, viu o inert.
 • Amollar, sembrar, trasplantar espècies animals o vegetals.
 • Encendre foc i fumar.
 • Atracar embarcacions fora de les zones expressament autoritzades.
 • Acampar en tot el territori del Parc Nacional.
 • Fer renou.
 • Dur a terme qualsevol tipus d'activitat cinegètica.
 • Accedir a terra en qualsevol punt diferent dels molls del port de Cabrera.
 • Circular fora de les pistes i camins.
 • Bussejar en apnea durant els mesos de maig i juny a les zones de costa on l'espècie Scyllarides latus fa la seva posta.
 • La pesca esportiva.
 • Prohibit volar drons.

Més informació.

PUBLICACIONS - enllaça-hi

Per a més informació:

Web. http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/

Vés a l'inici.