Torna

Espais Naturals Protegits

NORMES D'ÚS DE LES ZONES D'ACAMPADA

 

CONDICIONS DE RESERVA:

 • Les reserves es faran amb una antelació màxima de 3 mesos.
 • La persona reponsable (major d'edat) de la reserva serà la interlocutora vàlida amb l'encarregat de la zona d'acampada.
 • Durant l'estada, la persona responsable ha de dur el full de confirmació/ permís i DNI.
 • La durada mínima de les estades a la zona d'acampada serà d'una nit; la durada màxima serà de tres nits. En el cas de les zones de Lluc (Es Pixarells i Sa Font Coberta), la durada màxima és de 10 dies continuats.

CONDICIONS D'ÚS DE LA ZONA D'ACAMPADA:

 • Els usuaris han de respectar les normes d'aquest reglament i les indicacions del personal de les finques.
 • Les tendes de campanya s'han de col·locar únicament en la zona delimitada a aquest fi.
 • Sols es pot fer foc als llocs i períodes autoritzats.
 • A les Zones de Lluc(Es Pixarells i Sa Font Coberta), als fogons, si la afluència de visitants fa que siguin insuficents, el personal d'Ibanat subministrarà barbacoes mòbils. Els fogons són d'ús comunitari i tots els visitants tenen dret d'emprar-los seguint l'ordre d'arribada corresponent.
 • Les persones encarregades de la zona d'acampada estan facultades per prendre les mesures oportunes per esmenar qualsevol tipus de comportament incorrecte que es pugui produir. Si aquests fan cas omís de les recomanacions del personal d'Ibanat, aquests es posaran en contacte amb els agents de medi ambient o la guàrdia civil per que adoptin les mesures pertinents.
 • Els usuaris mantindran netes l'àrea d'acampada i totes les zones comunes ( banys, dutxes, fogons...). Els exteriors i els voltants de la tenda s'han de mantenir nets i en ordre, evitant l'acumulació de materials, tendals supletoris, roba penjada, etc.
 • Els desperfectes que puguin ocasionar els usuaris s'han de comunicar immediatament a l'encarregat/da de la zona d'acampada. Si es comprova que han estat produïts per un mal ús, les despeses seran a càrrec de les persones causants.
 • Els usuaris han de respectar l'entorn i han de col·laborar en les bones pràctiques ambientals, estalviant aigua, llenya i dipositant els fems separats en cada un dels contenidors corresponents (matèria orgànica, llaunes i metalls, papers i cartrons, vidre i altres), etc.
 • L'horari de silenci a la zona d'acampada és de 0.00h a 8.00h.
 • Es prohibeix la presència d'animals, a excepció de cans guies i la utilització d'aparells de música.
 • IBANAT i el seu personal no es responsabilitzen dels doblers o objectes de valor dels usuaris.
 • Recomanem fer un ús responsable de les begudes alcohòliques. Si es produís qualsevol incident per ometre aquestes recomanacions, els gestors dels refugis no es faran responsables.
 • La signatura del full d'utilització de la zona d'acampada comporta l'acceptació d'aquest reglament i de les normes concretes de cada instal·lació.
 • Tots els suggeriments i comentaris que es vulguin aportar seran ben rebuts, també podeu fer servir l'adreça de correu refugis@ibanat.caib.es.
 • Un cop finalitzada l'estada s'ha d'omplir un full d'avaluació, en el qual, a més de respondre a les diferents qüestions, s´han de comunicar, si escau, les deficiències de funcionament de les instal·lacions i la manca de material.

CONDICIONS D'ACCÉS:

 • A les zones d'acampada de Sa Font Coberta i Es Pixarells es podrà accedir en cotxe.
 • En el cas de la zona d'acampada de s'Arenalet:
  • L'accés a les finques s'ha de fer a peu. El cotxe dels guardes només s'utilitzarà en cas d'emergència.
  • Hi ha un servei de transport de queviures, aigua i tendes de campanya per facilitar l'arribada a la zona d'acampada. Aquest servei no està disponible per a la tornada, a excepció de les tendes de campanya.
  • L'hora de trobada amb els guardes per al transport de queviures i tendes de campanya és el següent:
   • Temporada d'estiu (1 de maig - 15 d'octubre) Entrada: 18 h
    • Sortida zona d´acampada: 16 h
    • Viatge de material des de s'Alqueria Vella: 18 h
    • Obert cada dia
   • Temporada d'hivern (16 d'octubre - 30 d'abril) Entrada/sortida: 16 h
    • Viatge de material des de s'Alqueria Vella: 16 h (els dissabtes també a les 10 h)
    • Obert cada dia
 • Els horaris podran ser modificats, en casos justificats, pels guardes dels refugis per motius d'organització interna.
 • Caldrà confirmar sempre l'hora de recollida de queviures i tendes amb anterioritat al dia d'arribada (tel.: 679 010 340).

SUGGERIMENTS:

Es recomana dur un telèfon mòbil i llanterna durant l'estada.

Telèfons d'interès:

 • IBANAT : 971 177 652 (de dilluns a divendres de 10 a 14 hores).
 • Ca s'Amitger: 971 517 070 (tots els dies de l'any de 9:30 a 16:30 llevat de 25 de desembre i 1 de gener).
 • Guardes dels refugis de Llevant: 679 010 340
 • Serveis d'emergència 112
 • Hostalers de Binifaldó: 609 601 247
 • Parc de Llevant: 606 096 830

Correu electrònic: refugis@ibanat.caib.es