Plans de formació de l'EBAP

 

Convocatòria de proves de certificació de coneixements (PCC) de les activitats incloses en el Programa d’Autoaprenentatge de l’EBAP

Convocatòria de proves  HTML

Termini d'inscripció: del 17 al 24 de maig de 2018, ambdós inclosos

 

Mallorca

Menorca

Eivissa

Català