Torna

Oposicions CAIB 2018

1_places.png

Cossos serveis generals Cossos facultatius

punt_1.png Quines places oferim?


Oferim les places corresponents a les ofertes públiques d'ocupació dels anys 2014, 2015, 2016 i 2017, que podeu consultar en aquest enllaç Pàgina Web.

1_punt.png Per cossos, les places oferides són:

1_punt.pngAls cossos de l'Administració general:

Cos advocacia: 5
Cos superior: 78
Cos de gestió: 19
Cos administratiu: 57
Cos auxiliar: 115
Cos subaltern: 24

1_punt.pngAls cossos de l’Administració especial (les convocatòries de cada cos es publicaran abans del final de 2017):

  • Facultatiu superior

Escala arquitectura: 2
Escala científica, especialitat biologia: 5
Escala científica, especialitat ciències ambientals: 2
Escala científica, especialitat química: 2
Escala de recerca, desenvolupament i innovació, especialitat recerca i desenvolupament: 2
Escala de tecnologies i telecomunicacions, especialitat informàtica: 8
Escala enginyeria, especialitat enginyeria industrial: 1
Escala enginyeria, especialitat enginyeria agrònoma: 3
Escala humanística i de ciències socials, especialitat tècnic en ocupació i mercat de treball: 6
Escala humanística i de ciències socials, especialitat geografia: 2
Escala humanística i de ciències socials, especialitat assessorament lingüístic: 3
Escala sanitària, especialitat farmàcia: 4
Escala sanitària, especialitat veterinària: 8

  • Facultatiu tècnic

Escala d’arquitectura tècnica: 2
Escala de prevenció de riscos laborals, especialitat tècnic de prevenció de riscs laborals: 2
Escala enginyeria tècnica, especialitat enginyeria tècnica industrial: 4
Escala enginyeria tècnica, especialitat enginyeria tècnica de forest: 3
Escala humanística i de ciències socials, especialitat tècnic en ocupació i mercat de treball: 14
Escala tecnologia de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica: 8

  • Ajudant facultatiu, escala agents de medi ambient: 7
  • Facultatiu Subaltern, escala de suport instrumental, especialitat auxiliar de suport: 4

index.png