Torna

Oposicions CAIB 2018

desc_4_1_exercicis_grals.png

desc_4_punt.png En aquesta pàgina trobareu els exercicis que han sortit als sortejos, i els solucionaris:

Cos superior

Primer exercici (torn lliure i promoció interna creuada, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat) Exercici PDF
Respostes PDF
Segon exercici
Tercer exercici

Cos de gestió

Primer exercici Exercici PDF Respostes PDF
Segon exercici
Tercer exercici

Cos administratiu

Primer exercici (torn lliure) Exercici PDF Respostes PDF
Primer exercici (promoció interna vertical) Exercici PDF Respostes PDF
Segon exercici
Tercer exercici

Qüestionari, documents base i solucions Pàgina Web

Cos auxiliar

Primer exercici (torn lliure i promoció interna creuada) Exercici PDF Respostes PDF
Primer exercici (promoció interna vertical) Exercici PDF Respostes PDF
Segon exercici Qüestionaris i documents base Pàgina Web

Cos subaltern

Primer exercici Exercici PDF Respostes PDF
Segon exercici

index.png