Torna

Oposicions CAIB 2018

5_discapacitat.png

punt_4.png Quantes places estan reservades per a les persones amb discapacitat?

Hi ha 5 places de cossos facultatius reservades per a persones amb discapacitat, distribuïdes de la manera següent:

  Torn reserva persones amb discapacitat Torn lliure - Mallorca
  Reserva específica per a persones amb discapacitat intel·lectual Reserva específica per a persones amb sordesa prelocutiva bilateral
CFT, escala humanística i de ciències socials, especialitat mercat de treball 1 - -
Facultatiu Subaltern, escala de suport instrumental, especialitat auxiliar de suport - 3 1

 

punt_4.png Quina documentació heu de presentar?

  • Sol·licitud d’admissió a les proves selectives. Podeu descarregar el model de sol·licitud aquí: PDF
  • Només heu d'aportar fotocòpia del DNI si NO heu donat el consentiment perquè l'Administració el comprovi.
  • Certificat d’aptitud del Centre Base (en cas de no tenir-lo dins termini, és suficient presentar una còpia de la sol·licitud amb el registre d’entrada). Podeu descarregar el model des d’aquí Pàgina Web.

punt_4.png Què heu de recordar?

  • No és necessari ni al·legar ni presentar fotocòpia del certificat acreditatiu de coneixements de català ni de la titulació requerida; el sol·licitant declararà i signarà que són certes les dades que consigna i que reuneix els requisits exigits per a l'ingrés i en especial els assenyalats en la convocatòria.
  • Emplenar la casella d’adaptacions que apareix a la sol·licitud, si escau.
  • Que les persones amb discapacitat estan exemptes de pagar les taxes dels drets d’examen.
  • Les persones amb dret a l’exempció de català per motiu de la seva discapacitat (sordesa prelocutiva) han d’aportar la documentació pertinent.

punt_4.png Encara teniu dubtes?

Per qualsevol aclariment no dubteu a contactar amb nosaltres:

index.png