Torna

Oposicions CAIB 2018

6_temaris.png

6_temarisT.png

6_basesT.png

punt_5.png Temaris de les proves

PDF  Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques d’1 de febrer de 2017 per la qual s’aproven els exercicis i els temaris que s’exigiran en les proves selectives per a l’ingrés en els cossos, les escales i les especialitats de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

PDF Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 28 d'agost de 2017 de modificació de la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques d’1 de febrer de 2017 per la qual s’aproven els exercicis i els temaris que s’exigiran en les proves selectives per a l’ingrés en els cossos, les escales i les especialitats de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 

PDF Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 13 de desembre de 2017 per la qual es modifica la Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques d’1 de febrer de 2017 per la qual s’aproven els exercicis i els temaris que s’exigiran en les proves selectives per a l’ ingrés en els cossos, les escales i les especialitats de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents a les ofertes públiques d’ocupació dels anys 2014, 2015, 2016 i 2017

punt_5.png Exercicis i temaris dels cossos de l'Administració general*:

PDF Cos advocacia

PDF Cos superior

PDF Cos de gestió

PDF Cos administratiu

PDF Cos auxiliar

PDF Cos subaltern

punt_5.png Exercicis i temaris dels cossos de l'Administració especial (facultatius)*:

  • Cos facultatiu superior

PDF Escala arquitectura
PDF Escala científica, especialitat biologia
PDF Escala científica, especialitat ciències ambientals
PDF Escala científica, especialitat química
PDF Escala de recerca, desenvolupament i innovació, especialitat recerca i desenvolupament
PDF Escala de tecnologies i telecomunicacions, especialitat informàtica
PDF Escala enginyeria, especialitat enginyeria industrial
PDF Escala enginyeria, especialitat enginyeria agrònoma
PDF Escala humanística i de ciències socials, especialitat tècnic en ocupació i mercat de treball
PDF Escala humanística i de ciències socials, especialitat geografia
PDF Escala humanística i de ciències socials, especialitat assessorament lingüístic
PDF Escala sanitària, especialitat farmàcia
PDF Escala sanitària, especialitat veterinària

  • Cos facultatiu tècnic

PDF Escala d’arquitectura tècnica
PDF Escala de prevenció de riscos laborals, especialitat tècnic de prevenció de riscs laborals
PDF Escala enginyeria tècnica, especialitat enginyeria tècnica industrial
PDF Escala enginyeria tècnica, especialitat enginyeria tècnica de forest
PDF Escala humanística i de ciències socials, especialitat tècnic en ocupació i mercat de treball
PDF Escala tecnologia de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica

* NOTA: El  desenvolupament dels exercicis del processos selectius esmentats, s’ajustarà a la normativa publicada en el Butlletí Oficial de l’Estat i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en la data de finalització del període de presentació de sol·licituds del cos corresponent, encara que la normativa esmentada es trobi en “vacatio legis” en la data de realització de les proves selectives.

index.png