Torna

Oposicions CAIB 2018

6_temaris.png

6_temarisT.png

6_basesT.png

punt_5.png Bases generals

PDF  Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 5 de maig de 2016 per la qual s’aproven les bases generals que han de regir els processos selectius per a la cobertura de les places vacants de personal funcionari, de l’àmbit dels serveis generals, previstes a les Ofertes Públiques d’Ocupació que aprovi la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

punt_5.png Bases específiques dels cossos de l'Administració general

PDF Cos d'advocacia
PDF Cos superior
PDF Cos de gestió
PDF Cos administratiu
PDF Cos auxiliar
PDF Cos subaltern

punt_5.png Bases específiques dels cossos de l'Administració especial (facultatius)

  • Facultatiu superior

PDF Escala arquitectura
PDF Escala científica, especialitat biologia
PDF Escala científica, especialitat ciències ambientals
PDF Escala científica, especialitat química
PDF Escala de recerca, desenvolupament i innovació, especialitat recerca i desenvolupament
PDF Escala de tecnologies i telecomunicacions, especialitat informàtica
PDF Escala enginyeria, especialitat enginyeria industrial
PDF Escala enginyeria, especialitat enginyeria agrònoma
PDF Escala humanística i de ciències socials, especialitat tècnic en ocupació i mercat de treball
PDF Escala humanística i de ciències socials, especialitat geografia
PDF Escala humanística i de ciències socials, especialitat assessorament lingüístic
PDF Escala sanitària, especialitat farmàcia
PDF Escala sanitària, especialitat veterinària

  • Facultatiu tècnic

PDF Escala d’arquitectura tècnica
PDF Escala de prevenció de riscos laborals, especialitat tècnic de prevenció de riscs laborals
PDF Escala enginyeria tècnica, especialitat enginyeria tècnica industrial
PDF Escala enginyeria tècnica, especialitat enginyeria tècnica de forest
PDF Escala humanística i de ciències socials, especialitat tècnic en ocupació i mercat de treball
PDF Escala tecnologia de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica

index.png