Torna

Oposicions CAIB 2018

1_places_facultatius.png

Cossos serveis generals

Places dels cossos facultatius

punt_1.png Quines places oferim?


Oferim les places corresponents a les ofertes públiques d'ocupació dels anys 2014, 2015, 2016 i 2017, que podeu consultar en aquest enllaç Pàgina Web.

1_punt.png Per cossos, les places oferides són:

1_punt.pngAls cossos de l’Administració especial (facultatius):

  • Facultatiu superior

Escala arquitectura: 2
Escala científica, especialitat biologia: 5
Escala científica, especialitat ciències ambientals: 2
Escala científica, especialitat química: 2
Escala de recerca, desenvolupament i innovació, especialitat recerca i desenvolupament: 2
Escala de tecnologies i telecomunicacions, especialitat informàtica: 8
Escala enginyeria, especialitat enginyeria industrial: 1
Escala enginyeria, especialitat enginyeria agrònoma: 3
Escala humanística i de ciències socials, especialitat tècnic en ocupació i mercat de treball: 6
Escala humanística i de ciències socials, especialitat geografia: 2
Escala humanística i de ciències socials, especialitat assessorament lingüístic: 3
Escala sanitària, especialitat farmàcia: 4
Escala sanitària, especialitat veterinària: 8

  • Facultatiu tècnic

Escala d’arquitectura tècnica: 2
Escala de prevenció de riscos laborals, especialitat tècnic de prevenció de riscs laborals: 2
Escala enginyeria tècnica, especialitat enginyeria tècnica industrial: 4
Escala enginyeria tècnica, especialitat enginyeria tècnica de forest: 3
Escala humanística i de ciències socials, especialitat tècnic en ocupació i mercat de treball: 14
Escala tecnologia de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica: 8

  • Ajudant facultatiu, escala agents de medi ambient: 7
  • Facultatiu Subaltern, escala de suport instrumental, especialitat auxiliar de suport: 4

1_punt.png A continuació, indicam les places per illes i torns:

1_punt.png MALLORCA

Cos facultatiu superior

Torn lliure Torn de promoció interna modalitat vertical
CFS, escala sanitària, especialitat veterinària 4 -
CFS, escala sanitària, especialitat farmàcia 4 -
CFS, escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica 3 5
CFS, escala d’enginyeria, especialitat enginyer agrònom 1 2
CFS, escala d’enginyeria, especialitat enginyer industrial 1 -
CFS, escala d’arquitectura 2 -
CFS, escala de recerca, desenvolupament i innovació, especialitat de recerca i desenvolupament 2 -
CFS, escala científica, especialitat químic/a 2 -
CFS, escala científica, especialitat biòleg/a 5 -
CFS, escala científica, especialitat ciències ambientals 2 -
CFS, escala humanística i de ciències socials, especialitat mercat de treball 3 2
CFS, escala humanística i de ciències socials, especialitat geografia 2 -
CFS, escala humanística i de ciències socials, especialitat assessorament lingüístic 3 -

Cos Facultatiu Tècnic

Torn lliure Torn de promoció interna modalitat vertical Torn reserva persones amb discapacitat Torn de promoció interna creuada
CFT, escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica 5 3 - -
CFT, escala d’enginyeria, especialitat enginyer tècnic industrial 4 - - -
CFT, escala d’enginyeria, especialitat enginyer tècnic de forest 1 - - -
CFT, escala d’arquitectura tècnica 2 - - -
CFT, escala humanística i de ciències socials, especialitat mercat de treball 9 - 1 4
CFT, escala prevenció de riscs laborals, especialitat prevenció de riscs laborals 2 - -

Cos Ajudant Facultatiu

Torn lliure Torn de promoció interna modalitat vertical
CAF, escala d’agents de medi ambient 2 -

Cos Facultatiu Subaltern

Torn lliure Torn de promoció interna modalitat vertical

CF Subaltern, escala suport instrumental, especialitat auxiliar de suport

4 -

1_punt.png MENORCA

Cos facultatiu superior

Torn lliure Torn de promoció interna modalitat vertical
CFS, escala sanitària, especialitat veterinària 2 -
CFS, escala humanística i de ciències socials, especialitat mercat de treball 1 -

Cos Facultatiu Tècnic

Torn lliure Torn de promoció interna modalitat vertical Torn reserva persones amb discapacitat Torn de promoció interna creuada
CFT, escala d’enginyeria, especialitat enginyer tècnic de forest 1 - - -

Cos Ajudant Facultatiu

Torn lliure Torn de promoció interna modalitat vertical
CAF, escala d’agents de medi ambient 2 -

1_punt.png EIVISSA

Cos facultatiu superior

Torn lliure Torn de promoció interna modalitat vertical
CFS, escala sanitària, especialitat veterinària 2 -

Cos Facultatiu Tècnic

Torn lliure Torn de promoció interna modalitat vertical Torn reserva persones amb discapacitat Torn de promoció interna creuada
CFT, escala d’enginyeria, especialitat enginyer tècnic de forest 1 - - -

Cos Ajudant Facultatiu

Torn lliure Torn de promoció interna modalitat vertical
CAF, escala d’agents de medi ambient 2 -

1_punt.png FORMENTERA

Cos Ajudant Facultatiu

Torn lliure Torn de promoció interna modalitat vertical
CAF, escala d’agents de medi ambient 1 -

index.png