Torna

Dades de transparència

 

Acord de Consell de Govern de dia 19 de desembre de 2014 pel qual s'aprova l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2014 corresponent al personal funcionari, de l'àmbit dels serveis generals, al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Acord del Consell de Govern de 4 de desembre de 2015 pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2015 corresponent al personal funcionari, de l’àmbit dels serveis generals, al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Acord del Consell de Govern de 16 de desembre de 2016 pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2016 corresponent al personal funcionari, de l'àmbit dels serveis generals, al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Acord del Consell de Govern de 14 de juliol de 2017 pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2017 corresponent al personal funcionari de l’àmbit dels serveis generals al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Acord del Consell de Govern de 14 de desembre de 2018, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2018 corresponent al personal funcionari de l’àmbit dels serveis generals al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Resum Torn Lliure Ofertes Ocupació 2014-2015-2016-2017

Resum Promoció Interna Ofertes Ocupació 2014-2015-2016-2017